Darbuotojai


PERSONALAS

 

Sekretoriatas

tel. nr. 8 650 95306
el. paštas: rasosp@splius.lt

Administratorė | FAUSTA ZAKSĖ

tel. nr. 8 655 18174
el. paštas: fausta.zakse@rasosp.lt
ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

Valgyklos vedėja | LIUBOVĖ PRICHODKIENĖ

el. paštas: rasospvalgykla@splius.lt
VALGYKLOS VEDĖJO FUNKCIJOS

Bibliotekininkė| IEVA KADŽIULYTĖ

el. paštas: rasospbiblioteka@splius.lt
BIBLIOTEKOS VEDĖJOS FUNKCIJOS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Ieva Valiukienė

Logopedė | kabinetas 212
el. paštas: ieva.valiukiene@rasosp.lt
LOGOPEDO FUNKCIJOS

Fausta Verpečinskienė

Specialioji pedagogė | kabinetas 205
el. paštas: fausta.verpecinskiene@rasosp.lt
SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS

Dema Juškienė

Psichologė | kabinetas 206
el. paštas: dema.juskiene@rasosp.lt
PSICHOLOGO FUNKCIJOS

Reda Motuzienė

Socialinė pedagogė | kabinetas 206
el. paštas: reda.motuziene@rasosp.lt
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (PUG)

GRUPĖ DRUGELIAI

Taisa Domeikienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: taisa.domeikiene@rasosp.lt

Laima Paškevičienė

Auklėtojos padėjėja

GRUPĖ EŽIUKAI

Eglė Baranauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: egle.baranauskiene@rasosp.lt

Audronė Galkuvienė

Auklėtojos padėjėja

MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI
MOKYTOJO PAREIGYBĖS

PRADINIS UGDYMAS

Neringa Urbonienė | 1a klasė

Vyresnioji mokytoja | kabinetas 114

Bronė Jaugienė | 1b klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 115

Neilita Venckė | 1VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 109
VDM klasės kuratorės padėjėja Janina Kazlauskienė

Janina Kazlauskienė | 1VDM klasė

VDM klasės kuratorės padėjėja | kabinetas 109

Rima Šereivienė | 2a klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 116

Brigita Liubavičiūtė | 2b klasė

Mokytoja | kabinetas 117

Violeta Gedminaitė | 3a klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 213

Janina Žvirblytė – Paslavičienė | 3b klasė

Mokytoja | kabinetas 214

Ineta Zabarienė | 3c klasė 

Mokytoja | kabinetas 110

Julija Miniotaitė | 4a klasė

Mokytoja | kabinetas 111

Greta Bagušinskienė | 4b klasė

Mokytoja | kabinetas 112

KALBOS

Ona Kavoliukienė 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | kabinetas 309

Ligita Mykolaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja | kabinetas 311

Asta Šliburienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė | kabinetas 207

Kęstutis Mockūnas

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas | kabinetas 208
 

Valentina Rovienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė | kabinetas 210

Vilma Ratkevičienė

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja | kabinetas 208

Ramunė Švėgždienė

Prancūzų kalbos mokytoja | kabinetas 210

TIKSLIEJI MOKSLAI

Diana Šidlauskė

Matematikos vyresnioji mokytoja | kabinetas 202

Dalia Ribakevičiūtė

Matematikos vyresnioji mokytoja | kabinetas 203

Rūta Žymantienė

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja | kabinetas 303

Vilma Endrikienė

Gamtos ir žmogaus, fizikos vyresnioji mokytoja  | kabinetas 201

Stepanija Žukienė

Chemijos vyresnioji mokytoja  | kabinetas 308

Jolanta Domkutė

Biologijos, gamtos ir žmogaus vyresnioji mokytoja | kabinetas 308

SOCIALINIAI MOKSLAI

Vida Daukšienė

Tikybos vyresnioji mokytoja | kabinetas 310

Danutė Sakalauskienė

Geografijos, etikos vyresnioji mokytoja | kabinetas 201

Žydrūnas Gulbinas

Istorijos vyresnysis mokytojas | kabinetas 312

MENAI IR KULTŪRA

Ingrida Špūraitė – Grinkienė

Technologijų ir dailės mokytoja metodininkė | kabinetas: 107 (technologijos), menų studija (dailė)

Rimantas Bagdonas

Technologijų ir dailės vyresnysis mokytojas | kabinetas: 107 (technologijos), menų studija (dailė)

Danguolė Masandukienė

Muzikos mokytoja metodininkė | kabinetas 216

Urtė Kavaliauskaitė

Muzikos mokytoja | kabinetas 216

Robertas Matevičius

Muzikos mokytojas | kabinetas 216

Laura Remeikienė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja ekspertė | kabinetas 216

Agnė Michalenkovaitė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja | kabinetas 215

Birutė Malinauskienė

Šokių mokytoja | aktų salė

Liuda Vaičiutė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė | sporto salė

Ligita Rakštienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė | sporto salė
 

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  
📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt