Darbuotojai


PERSONALAS

 

 

Raštinės vedėja | MONIKA MIKUCKĖ

tel. nr. 8 650 95306
el. paštas: rasosp@splius.lt

Administratorė | FAUSTA ZAKSĖ

tel. nr. 8 655 18174
el. paštas: fausta.zakse@rasosp.lt
ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

Valgyklos vedėja | LIUBOVĖ PRICHODKIENĖ

el. paštas: rasospvalgykla@splius.lt
VALGYKLOS VEDĖJO FUNKCIJOS

Bibliotekininkė| IEVA KADŽIULYTĖ

el. paštas: rasospbiblioteka@splius.lt
BIBLIOTEKOS VEDĖJOS FUNKCIJOS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Ieva Valiukienė

Logopedė | kabinetas 313
el. paštas: ieva.valiukiene@rasosp.lt
LOGOPEDO FUNKCIJOS

Karolina Cemnickienė

Logopedė | kabinetas 125
el. paštas: karolina.cemnickiene@rasosp.lt
LOGOPEDO FUNKCIJOS

Fausta Verpečinskienė

Specialioji pedagogė | kabinetas 205
el. paštas: fausta.verpecinskiene@rasosp.lt
SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS

Dema Juškienė

Psichologė | kabinetas 206
el. paštas: dema.juskiene@rasosp.lt
PSICHOLOGO FUNKCIJOS

Reda Motuzienė

Socialinė pedagogė | kabinetas 206
el. paštas: reda.motuziene@rasosp.lt
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (PUG)

GRUPĖ DRUGELIAI

Taisa Domeikienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: taisa.domeikiene@rasosp.lt

Lina Jonutienė

Auklėtojos padėjėja

GRUPĖ EŽIUKAI

Eglė Baranauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: egle.baranauskiene@rasosp.lt

Audronė Galkuvienė

Auklėtojos padėjėja

GRUPĖ PELĖDŽIUKAI

Rūta Baranauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: ruta.baranauskiene@rasosp.lt

Kristina Bielskienė

Auklėtojos padėjėja

MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI
MOKYTOJO PAREIGYBĖS

PRADINIS UGDYMAS

Greta Bagušinskienė | 1a klasė

Mokytoja | kabinetas 112

Ineta Zabarienė | 1b klasė

Mokytoja | kabinetas 111

Julija Miniotaitė | 1VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 110
VDM klasės kuratorės padėjėja Laima Paškevičienė

Laima Paškevičienė | 1VDM klasė

VDM klasės kuratorės padėjėja | kabinetas 110

Sigita Paldavičienė | 2a klasė

Vyresnioji mokytoja | kabinetas 114

Bronė Jaugienė | 2b klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 115

Neilita Venckė | 2VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 109
VDM klasės kuratorės padėjėja Janina Kazlauskienė

Janina Kazlauskienė | 2VDM klasė

VDM klasės kuratorės padėjėja | kabinetas 109

Rima Šereivienė | 3a klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 116

Brigita Budraitienė | 3b klasė

Mokytoja | kabinetas 117

Violeta Gedminaitė | 4a klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 213

Janina Žvirblytė Paslavičienė | 4b klasė

Mokytoja | kabinetas 214

Ineta Zabarienė | 4c klasė 

Mokytoja | kabinetas 212

KALBOS

Ona Kavoliukienė 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Ligita Mykolaitienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Asta Šliburienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Kęstutis Mockūnas

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas 

Ina Dobržinskienė

Anglų kalbos mokytoja 

Gintarė Šukutytė

Anglų kalbos mokytoja 

Nadežda Stungienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė 

Vilma Ratkevičienė

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Ramunė Švėgždienė

Prancūzų kalbos mokytoja 

TIKSLIEJI MOKSLAI

Diana Šidlauskė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Dalia Ribakevičiūtė

Matematikos vyresnioji mokytoja 

Rūta Žymantienė

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja 

Vilma Endrikienė

Gamtos ir žmogaus, fizikos vyresnioji mokytoja  

Stepanija Žukienė

Chemijos vyresnioji mokytoja  

Jolanta Domkutė

Biologijos, gamtos ir žmogaus vyresnioji mokytoja 

SOCIALINIAI MOKSLAI

Gitana Montvidienė

Tikybos vyresnioji mokytoja

Danutė Sakalauskienė

Geografijos, chemijos ir etikos vyresnioji mokytoja 

Žydrūnas Gulbinas

Istorijos vyresnysis mokytojas 

MENAI IR KULTŪRA

Ingrida Špūraitė – Grinkienė

Technologijų ir dailės mokytoja metodininkė 

Jolanta Raudoniutė

Technologijų ir dailės mokytoja metodininkė

Danguolė Masandukienė

Muzikos mokytoja metodininkė 

Urtė Kavaliauskaitė

Muzikos mokytoja 

Robertas Matevičius

Muzikos mokytojas 

Laura Remeikienė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja ekspertė

Agnė Michalenkovaitė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja 

Birutė Malinauskienė

Šokių mokytoja 

Romaldas Trijonis

Teatro mokytojas 

Ligita Rakštienė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Liuda Vaičiutė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė 

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  
📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt