Darbuotojai


PERSONALAS


Sekretoriato vedėja | IEVA ALSEIKAITĖ

tel. nr. 8 650 95306
el. paštas: rasosp@splius.lt
SEKRETORIATO VEDĖJO FUNKCIJOS

Administratorė | FAUSTA ZAKSĖ

tel. nr. 8 655 18174
el. paštas: fausta.zakse@rasosp.lt
ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

Valgyklos vedėja | LIUBOVĖ PRICHODKIENĖ

el. paštas rasospvalgykla@splius.lt
VALGYKLOS VEDĖJO FUNKCIJOS

Bibliotekininkė| IEVA KADŽIULYTĖ

https://rasosp.lt/veikla/biblioteka/
el. paštas: rasospbiblioteka@splius.lt
BIBLIOTEKOS VEDĖJOS FUNKCIJOS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Ieva Valiukienė

Logopedė | kabinetas 212
LOGOPEDO FUNKCIJOS

Fausta Verpečinskienė

Vyresnioji specialioji pedagogė | kabinetas 205
SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS

Dema Juškienė

Psichologė | kabinetas 206
PSICHOLOGO FUNKCIJOS

Reda Motuzienė

Socialinė pedagogė |  kabinetas 206
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (PUG)

GRUPĖ DRUGELIAI

Taisa Domeikienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Laima Paškevičienė

Auklėtojos padėjėja

GRUPĖ EŽIUKAI

Eglė Baranauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Audronė Galkuvienė

Auklėtojos padėjėja

MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI
MOKYTOJO PAREIGYBĖS

PRADINIS UGDYMAS

Neringa Urbonienė | 1a klasė

Vyresnioji mokytoja
kabinetas 114

Bronė Jaugienė | 1b klasė

Mokytoja metodininkė
kabinetas 115

Neilita Venckė | 1VDM klasė

Kuratorė
VDM klasės kuratorės padėjėja Janina Kazlauskienė
kabinetas 109

Rima Šereivienė | 2a klasė

Mokytoja metodininkė
kabinetas 116

Brigita Liubavičiūtė | 2b klasė

Mokytoja
kabinetas 117

Violeta Gedminaitė | 3a klasė

Mokytoja metodininkė
kabinetas 213

Janina Žvirblytė – Paslavičienė | 3b klasė

Mokytoja 
kabinetas 214

Ineta Zabarienė | 3c klasė 

Mokytoja 
kabinetas 110

Julija Miniotaitė | 4a klasė

Mokytoja
kabinetas 111

Greta Bagušinskienė | 4b klasė

Mokytoja
kabinetas 112

KALBOS

Ona Kavoliukienė 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
kabinetas 309

Ligita Mykolaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja
kabinetas 311

Asta Šliburienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė
kabinetas 207

Kęstutis Mockūnas

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
kabinetas 208

Elvita Gruodienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė
kabinetas 209

Valentina Rovienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė
kabinetas 210

Vilma Ratkevičienė

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
kabinetas 208

Ramunė Švėgždienė

Prancūzų kalbos mokytoja
kabinetas 210

TIKSLIEJI MOKSLAI

Diana Šidlauskė

Matematikos vyresnioji mokytoja
kabinetas 202

Dalia Ribakevičiūtė

Matematikos vyresnioji mokytoja
kabinetas 203

Rūta Žymantienė

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
kabinetas 303

Remigijus Pozniakovas

Fizikos mokytojas metodininkas
kabinetas 201

Stepanija Žukienė

Chemijos vyr. mokytoja 
kabinetas 308

Jolanta Domkutė

Biologijos, gamtos ir žmogaus vyresnioji mokytoja
kabinetas 308

SOCIALINIAI MOKSLAI

Vida Daukšienė

Tikybos vyresnioji mokytoja
kabinetas 310

Danutė Sakalauskienė

Geografijos, etikos mokytoja
kabinetas 201

Žydrūnas Gulbinas

Istorijos vyresnysis mokytojas 
kabinetas 312

MENAI IR KULTŪRA

Ingrida Špūraitė – Grinkienė

Technologijų ir dailės mokytoja metodininkė
kabinetas: 107 (technologijos), menų studija (dailė)

Rimantas Bagdonas

Technologijų ir dailės vyresnysis mokytojas
kabinetas 108 (technologijos), menų studija (dailė)

Danguolė Masandukienė

Muzikos mokytoja metodininkė
kabinetas 216

Urtė Kavaliauskaitė

Muzikos mokytoja
kabinetas 216

Robertas Matevičius

Muzikos mokytojas
kabinetas 216

Laura Remeikienė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja ekspertė
kabinetas 216

Agnė Michalenkovaitė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja
kabinetas 215

Birutė Malinauskienė

Šokių mokytoja
aktų salė

Sigita Saikutė – Januškienė

Choreografijos mokytoja
aktų salė

Ligita Rakštienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė
sporto salė

Liuda Vaičiutė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė
sporto salė

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  
📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt