Darbuotojai


PERSONALAS

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.
📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rastine@rasosp.lt

Raštinės vedėja | VAIDA GERASIMENKO

tel. nr. 8 650 95306
el. paštas: rastine@rasosp.lt 

Administratorė | FAUSTA ZAKSĖ

tel. nr. 8 655 18174
el. paštas: fausta.zakse@rasosp.lt
ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

Valgyklos vedėja | LIUBOVĖ PRICHODKIENĖ

el. paštas: rasospvalgykla@splius.lt
VALGYKLOS VEDĖJO FUNKCIJOS

Bibliotekos vedėja | ERNESTA BAGAVIČIENĖ

el. paštas: rasospbiblioteka@splius.lt
BIBLIOTEKOS VEDĖJOS FUNKCIJOS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Auksė Kuzmarskė

Psichologė | kabinetas 204
el. paštas: aukse.kuzmarske@rasosp.lt
PSICHOLOGO FUNKCIJOS

Ieva Valiukienė

Logopedė | kabinetas 313
el. paštas: ieva.valiukiene@rasosp.lt
LOGOPEDO FUNKCIJOS

Karolina Cemnickienė

Logopedė | kabinetas 125
el. paštas: karolina.cemnickiene@rasosp.lt
LOGOPEDO FUNKCIJOS

Fausta Verpečinskienė

Specialioji pedagogė | kabinetas 205
el. paštas: fausta.verpecinskiene@rasosp.lt
SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS

Reda Motuzienė

Socialinė pedagogė | kabinetas 206
el. paštas: reda.motuziene@rasosp.lt
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (PUG)

GRUPĖ DRUGELIAI

Taisa Domeikienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: taisa.domeikiene@rasosp.lt

Audronė Galkuvienė

Auklėtojos padėjėja

GRUPĖ EŽIUKAI

Dovilė Račinskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: egle.baranauskiene@rasosp.lt

Rima Dušenko

Auklėtojos padėjėja

MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI
MOKYTOJO PAREIGYBĖS

PRADINIS UGDYMAS

Stasė Stulginskienė | 1a klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 117

Edita Stupurienė | 1b klasė

Mokytoja | kabinetas 116

Ernesta Puščė | 1VDM klasė

Mokytoja | kabinetas 111

VDM klasės kuratorės padėjėja Sonata Keblikaitė-Dimšienė 

Janina Žvirblytė Paslavičienė | 2a klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 114

Violeta Gedminaitė | 2b klasė

Mokytoja  | kabinetas 210

Solveiga Lizdenienė | 2c klasė

Mokytoja | kabinetas 115

Samanta Chrapan | 2VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 112
VDM klasės kuratorės padėjėja Jolanta

Greta Bagušinskienė | 3a klasė

Mokytoja | kabinetas 213

Daiva Žičkienė | 3b klasė

Mokytoja | kabinetas 211
el. paštas: daiva.zickiene@rasosp.lt

Julija Miniotaitė | 3VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 110
VDM klasės kuratorės padėjėja Laima Paškevičienė

Sigita Paldavičienė | 4a klasė

Vyresnioji mokytoja | kabinetas 214

Bronė Jaugienė | 4b klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 212

Neilita Venckė | 4VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 109
VDM klasės kuratorės padėjėja Janina Kazlauskienė
 

KALBOS

Ona Kavoliukienė 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ligita Mykolaitienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Asta Šliburienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Kęstutis Mockūnas

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

Ina Dobržinskienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Gintarė Šukutytė

Anglų kalbos mokytoja

Audra Drauskurdienė

Rusų kalbos mokytoja

Vilma Ratkevičienė

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Ramunė Švėgždienė

Prancūzų kalbos mokytoja

TIKSLIEJI MOKSLAI

Diana Šidlauskė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Dalia Ribakevičiūtė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Rūta Žymantienė

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

GAMTOS MOKSLAI

Aurelija Razgaitytė

Gamtos mokslų laboratorijos specialistė

Vilma Endrikienė

Gamtos ir žmogaus, fizikos vyresnioji mokytoja

Jolanta Domkutė

Biologijos, gamtos ir žmogaus vyresnioji mokytoja

SOCIALINIAI MOKSLAI

Lolita Krankalytė

Tikybos mokytoja

Donata Trinkė

Etikos mokytoja

Sigita Karosienė

Geografijos mokytoja

Žydrūnas Gulbinas

Istorijos vyresnysis mokytojas

MENAS IR SPORTAS

Ingrida Špūraitė – Grinkienė

Technologijų ir dailės mokytoja metodininkė

Lina Toumi

Dailės mokytoja

Jolanta Raudoniutė

Technologijų ir dailės mokytoja

Danguolė Masandukienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Gintarė Varanavičiūtė

Muzikos mokytoja

Samanta Chrapan

Muzikos mokytoja

Laura Remeikienė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja ekspertė

Agnė Michalenkovaitė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja

Birutė Malinauskienė

Šokių mokytoja

Romaldas Trijonis

Teatro mokytojas

Žilvinas Petraitis

Fizinino ugdymo mokytojas
el. paštas: zilvinas.pertraitis@rasosp.lt

Jūratė Barzinskienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Liuda Vaičiutė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė