Darbuotojai


PERSONALAS

Raštinės vedėja | MONIKA MIKUCKĖ

tel. nr. 8 650 95306
el. paštas: rastine@rasosp.lt 

Administratorė | FAUSTA ZAKSĖ

tel. nr. 8 655 18174
el. paštas: fausta.zakse@rasosp.lt
ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

Valgyklos vedėja | LIUBOVĖ PRICHODKIENĖ

el. paštas: rasospvalgykla@splius.lt
VALGYKLOS VEDĖJO FUNKCIJOS

Bibliotekininkė | ERNESTA PUŠČĖ

el. paštas: rasospbiblioteka@splius.lt
BIBLIOTEKOS VEDĖJOS FUNKCIJOS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Ieva Valiukienė

Logopedė | kabinetas 313
el. paštas: ieva.valiukiene@rasosp.lt
LOGOPEDO FUNKCIJOS

Karolina Cemnickienė

Logopedė | kabinetas 125
el. paštas: karolina.cemnickiene@rasosp.lt
LOGOPEDO FUNKCIJOS

Fausta Verpečinskienė

Specialioji pedagogė | kabinetas 205
el. paštas: fausta.verpecinskiene@rasosp.lt
SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS

Reda Motuzienė

Socialinė pedagogė | kabinetas 206
el. paštas: reda.motuziene@rasosp.lt
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (PUG)

GRUPĖ DRUGELIAI

Taisa Domeikienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: taisa.domeikiene@rasosp.lt

Audronė Galkuvienė

Auklėtojos padėjėja

GRUPĖ EŽIUKAI

Dovilė Račinskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
el. paštas: egle.baranauskiene@rasosp.lt

Rima Dušenko

Auklėtojos padėjėja

MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI
MOKYTOJO PAREIGYBĖS

PRADINIS UGDYMAS

Janina Žvirblytė Paslavičienė | 1a klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 114

Eglė Baranauskienė | 1b klasė

Mokytoja  | kabinetas 115

Solveiga Lizdenienė | 1c klasė

Mokytoja | kabinetas 116

Samanta Chrapan | 1VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 112
VDM klasės kuratorės padėjėja Sigrida Pranckuvienė

Greta Bagušinskienė | 2a klasė

Mokytoja | kabinetas 117

Daiva Žičkienė | 2b klasė

Mokytoja | kabinetas 111

el. paštas: daiva.zickiene@rasosp.lt

Julija Miniotaitė | 2VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 110
VDM klasės kuratorės padėjėja Laima Paškevičienė

Sigita Paldavičienė | 3a klasė

Vyresnioji mokytoja | kabinetas 214

Bronė Jaugienė | 3b klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 212

Neilita Venckė | 3VDM klasė

Kuratorė | kabinetas 109
VDM klasės kuratorės padėjėja Janina Kazlauskienė
 

Rima Šereivienė | 4a klasė

Mokytoja metodininkė | kabinetas 213
 

Edita Stupurienė | 4b klasė 

Mokytoja | kabinetas 211

KALBOS

Ona Kavoliukienė 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ligita Mykolaitienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Asta Šliburienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Kęstutis Mockūnas

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

Ina Dobržinskienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Gintarė Šukutytė

Anglų kalbos mokytoja

Olga Sevčenko

Rusų kalbos mokytoja

Vilma Ratkevičienė

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Ramunė Švėgždienė

Prancūzų kalbos mokytoja

TIKSLIEJI MOKSLAI

Diana Šidlauskė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Dalia Ribakevičiūtė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Rūta Žymantienė

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Vilma Endrikienė

Gamtos ir žmogaus, fizikos vyresnioji mokytoja

Stepanija Žukienė

Chemijos vyresnioji mokytoja

Jolanta Domkutė

Biologijos, gamtos ir žmogaus vyresnioji mokytoja

SOCIALINIAI MOKSLAI

Lolita Krankalytė

Tikybos mokytoja

Sigita Karosienė

Geografijos mokytoja

Žydrūnas Gulbinas

Istorijos vyresnysis mokytojas

Donata Trinkė

Etikos mokytoja

MENAI IR KULTŪRA

Ingrida Špūraitė – Grinkienė

Technologijų ir dailės mokytoja metodininkė

Lina Toumi

dailės mokytoja

Jolanta Raudoniutė

Technologijų ir dailės mokytoja metodininkė

Danguolė Masandukienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Urtė Kavaliauskaitė

Muzikos mokytoja

Samanta Chrapan

Muzikos mokytoja

Laura Remeikienė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja ekspertė

Agnė Michalenkovaitė

Neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja

Birutė Malinauskienė

Šokių mokytoja

Romaldas Trijonis

Teatro mokytojas

Žilvinas Petraitis

Fizinino ugdymo mokytojas

el. paštas: zilvinas.pertraitis@rasosp.lt

Jūratė Barzinskienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Liuda Vaičiutė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.
📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt