Visos Dienos Mokykla (VDM)

KĄ PASIRINKTI? ĮPRASTĄ KLASĘ AR VDM KLASĘ?

VDM klasių TĖVĖLIŲ ATSILIEPIMAI

Informacija apie priėmimą į Visos Dienos Mokyklą (VDM):
  • – Priimami vaikai kuriems 2022 m. sueina 7 metai;
  • Gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje
  • – Lanko priešmokyklinio ugdymo grupę Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal pradinio bendrojo ugdymo programą;
  • – Prašymai priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 10 d.
Prašymo pildymas: