Neformalus ugdymas

 


NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS  2019 – 2020 M.M.

🎵🎶🎵🎶

 CHORAI „Pugiukai“, „Traktoriukas“ ir „Pauzė“ 

Choruose „Pugiukai“, „Traktoriukas“ ir „Pauzė“ vaikai turės galimybę prisiliesti prie žaidimų, muzikos, dainos, šokio, sceninio judesio ir daug kitų linksmybių. Čia ne tik dainuosime, bet ir tobulėsime visomis prasmėmis – auginsime laisvą žmogų, mokysimės laisvai jaustis scenoje, nugalėti baimes ir drąsiai atskleisti savo troškimus.

Vadovė: Agnė Michalenkovaitė 

Vieta: 215 kabinetas

TVARKARAŠTIS:

PUG- pirmadienį 11.00-11.45  ir antradienį  11.15-12.00 val.

Pauzė- antradienį 13:20-15:00 val.

Traktoriukas- pirmadieniais 13:05-14:45 

ČIUTULIS

Ateik į vaikų folkloro klubą „Čiutulis“, nes čia Tu dainuodamas, šokdamas, vaidindamas, žaisdamas, keliaudamas, dalyvaudamas popietėse, vakaronėse, varžytuvėse, konkursuose ir festivaliuose susipažinsi su mūsų tautos rėdos ratu, tradicijomis, papročiais, šventėmis ir amatais. Puoselėkime, pažinkime savo šaknis, nes tik tuo mes įdomūs pasauliui. Etninės kultūros užsiėmimų metu tobulinsi meninius, muzikinius, kalbinius gebėjimus. Aktyvinsi kūrybiškumą, įžvalgumą, toleranciją, bendravimą, bendradarbiavimą, ugdysi savo asmenines savybes bei gebėjimus. Augsi aktyvus šiandieninės kultūros dalyvis, nes pažinsi aplinką, kurioje gyveno mūsų protėviai, o dabar gyveni ir tu. Laukiame!

Vadovė: Rima Šereivienė

Vieta: 116 kab., aktų salė

TVARKARAŠTIS:

PUG, 1-4 kl.

ketvirtadieniais 12:10-13:50 val.


🍡🎨🍦🖍

KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI

Kūryba — tai sparnai. O kūrybinių užsiėmimų būrelis — tai vieta, kur galima susipažinti su kūrybiniu pasauliu per įvairias meno formas. Čia mokiniai turi galimybę atsipūsti nuo mokslų, pabendrauti bei kurti: piešti, tapyti įvairius paveikslus ir jais puošti savo aplinką, pažinti tekstilės pasaulį, išbandyti įvairias grafikos priemones, patyrinėti popieriaus plastikos galimybes, kurti skulptūras, dalyvauti konkursuose, dekoruoti indus bei pažinti tautodailę. Taip pat gardžiai gaminame, ragaujame ir smagiai puotaujame, pilnu šaukštu semiame virtuvės skonių gudrybes. Užsiėmimų metu mokiniai ugdosi meninius gebėjimus, vizualinę ir emocinę kultūrą, prasmingai praleidžia laisvalaikį, išreiškia save kūryboje. Kviečiame pasižvalgyti mūsų kūrybos procese. 

Related image

Vadovė: Ingrida Špūraitė-Grinkienė

Vieta: 107 kab.

TVARKARAŠTIS:

5-8 kl.

trečiadieniais 15:00-17:00 val.

KERAMIKA

Šiame būrelyje vaikai susipažįsta su keramikos darbo procesu ir technikomis. Jie lipdo, kuria ir bando įvairias technikas. Nulipdyti darbeliai turi nueiti ilgą kelią: vaikai juos kantriai džiovina, paskui dega krosnyje, vėliau laukia glazūravimas ir vėl kepimas. Tai reikalauja daug kantrybės ir kruopštumo, bet rezultatas džiugina visus.

Related image

Vadovė: Lina Toumi

Vieta: 108 kab.

TVARKARAŠTIS:

PUG, 1-8 kl. – pirmadienį, ketvirtadienį 13.05-14.45 val. 


🎮💡💻📱

LEGOMANAI

Būrelio paskirtis – LEGO kaladėlėmis išmokyti vaikus reikšti savo individualumą, kūrybiškumą, skatinti norą tyrinėti. Darbas su LEGO konstruktoriais įgalins mokinius savo idėjas, fantazijas įgyvendinti realybėje. Būrelyje mokiniai bus supažindinami su LEGO konstruktorių įvairove, jų atsiradimo istorija, konstravimo galimybėmis.
Image result for kids playing with lego

Vadovas: Rimantas Bagdonas

Vieta: 108 kab.

TVARKARAŠTIS:

PUG- penktadieniais 11:00 – 11.45 val. 

1-4 kl.- antradieniais 13:20-14:05 val.

MOKOMĖS SU TECHNOLOGIJOMIS

„Mokomės su technologijomis“ tikslas – sudaryti  sąlygas mokinių informacinės kultūros plėtojimui, kreipiant dėmesį į darbo kompiuteriu bei informacinių technologijų taikymo įgūdžius bei IKT žinių taikymą kitų dalykų mokymui(si). Dažnai vaikai puikiai įvaldę skirtingas IKT nepakankamai išnaudoja šias galimybes ugdymo(si) tikslais, jų nuomonė – technologijos tai žaidimas ir pramoga. Kodėl gi ne? Tegul žaidžia, bet kartu išmoksta: pagrindinių IKT sąvokų ir veiksmų (surasti, sukurti, perduoti, išsaugoti); pamato, kad ir mokomieji dalykai gali būti kitokie išradingai pritaikius technologijas.
Related image

Vadovė: Tatjana Bakanovienė

Vieta: 207, 304 kab.

TVARKARAŠTIS:

1 kl.

penktadienį 13:05-13:40 val.


🇬🇧🙋🇦🇧🇨🙋‍♂️🇫🇷

ANGLŲ KALBA LINKSMAI

Pirmų klasių mokiniams mokykloje vyksta būrelis „Anglų kalba linksmai“.  Mokomės taisyklingos tarties, dainuojame daineles, vaidiname. Per užsiėmimus mergaitės tampa pelyte, kurios vardas Ruby, o berniukai — peliuku Spike. Juos visus nori pagauti katinas Otto. Taip žaisdami ir linksmindamiesi atliekame rimtą darbą — ugdome komunikacinę kompetenciją.
Related image

Vadovė: Asta Šliburienė

Vieta: 208 kab.

TVARKARAŠTIS:

1 kl.

antradieniais 13:20-13:05 val.,

ketvirtadieniais 13:05-13:50 val.


🔦🗺🏕🔭

JAUNESNIEJI SKAUTAI

Programos įgyvendinimas paremtas „skautiškuoju metodu“. Vaikai veikdami mažose grupelėse mokysis skautavimo pagrindų: susikurs simboliką, eis į žygius, stebės gamtą, mokysis stovyklauti, atliks kūrybines bei konstravimo užduotis, ugdysis kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, įgys gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažins save ir aplinką.
Page1

Vadovė: Janina Žvirblytė Paslavičienė

Vieta: 111 kabinetas

TVARKARAŠTIS:

1-4 kl.

pirmadienį 13:05-13:50 val.

 


🏅🤸🏀🏆⚽️

KREPŠINIO FANAI

Tai mobilus jaunųjų fanų klubas, kurio veiklomis siekiama vieningai ir šiuolaikiškai
palaikyti savo miesto krepšinio komandą Šiaulių „Šiauliai“, varžybų metu bei žadinti vaikų kūrybiškumą.
Mokiniai taip pat artimiau susipažįsta su krepšinio klubo Šiaulių „Šiauliai“ vykdoma veikla: sportininkais,
treneriais bei jų darbo pobūdžiu.

Vadovė: Urtė Kavaliauskaitė

Vieta: Sporto salė

TVARKARAŠTIS:

5-8 kl.

Penktadienį 13.00-15.00 val.

DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS

Būrelyje „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ vaikai yra mokomi kvadrato žaidimo taisyklių, žaidimo taktikos, įgūdžių. Moksleiviai ruošiami tarpklasinėms ir tarpmokyklinėms  kvadrato, estafečių bei kitoms varžyboms. Žaidimų metu yra skatinamas mokinių bendradarbiavimas, atsakingumas, tobulinami komandinio darbo įgūdžiai.

20160303 _DSV

Vadovės:

Greta Bagušinskienė ir Neringa Urbonienė

Vieta: Sporto salė

TVARKARAŠTIS:

3-4 kl.

pirmadienias ir trečiadienias 14:00-14:45 val.

SPORTINIAI ŽAIDIMAI

Fizinis aktyvumas yra svarbiausias veiksnys, skatinantis organizmą augti ir tobulėti. Savo prigimčiai artima fizine veikla išreikškite savo individualumą, kūrybingumą, ugdykite bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Užsiėmimuose išmoksite žaisti kvadratą, krepšinį, salės futbolą, tinklinį, stalo tenisą, lavinsite fizines ypatybes, dalyvausite tarpklasinėse ir tarpmokyklinėse įvairių sporto šakų varžybose.

20160303 _DSV

Vadovė: Ligita Rakštienė

Vieta: Sporto salė

TVARKARAŠTIS:

5-8 kl.

trečiadienį 14:45-16:15 val.

 

JUDĖJIMAS-SVEIKATA

Šiame būrelyje, kiekvienam moksleiviui, yra sudaroma galimybė, tenkinti judėjimo poreikį,
stiprinti sveikatą, turiningai ir aktyviai praleisti laisvalaikį, dalyvauti sporto treniruotėse, ginti mokyklos
garbę įvairiose varžybose. Užsiėmimų metu tobulinsite socialines, iniciatyvumo, kūrybiškumo ir asmenines kompetencijas, išmoksite savarankiškai mankštintis, suprasite, kaip fizine veikla galite atskleisti ir išreikšti savo individualumą.

Vadovė: Liuda Vaičiutė

Vieta: Sporto salė

TVARKARAŠTIS:

5-8 kl.

pirmadienį 14.45-15.30 val.,

antradienį 15.00-15.45 val.,

penktadienį 13.00-14.00 val.


Dėl papildomos informacijos ar kilusių klausimų susisiekite su neformaliojo ugdymo organizatore:

Urtė Kavaliauskaitė

tel. nr. 8 62308219, el.paštas: urtekavaliauskaite@gmail.com