Klasių vadovai

1a   Julija Miniotaitė

1b   Greta Baugušinskienė

2a   Neringa Urbonienė

2b   Bronė Jaugienė

3a   Birutė Januškevičienė

3b   Rima Šereivienė

4a   Violeta Gedminaitė

4b   Janina Žvirblytė Paslavičienė

5a   Dalia Ribakevičiūtė

5b   Diana Šidlauskė

6a   Ona Kavoliukienė

6b   Vida Daukšienė

7a   Liuda Vaičiūtė, Reda Motuzienė

7b   Rūta Žymantienė

8b   Asta Šliburienė