Priėmimas


PRIĖMIMAS | 2024-2025 M. M.

Vaikams, gimusiems 2018 metais:

Vaikams, kuriems 2024 m. sueina 7 metai:

Vaikams, kuriems 2024 m. sueina 7 metai:

Informacija apie priėmimą į pagrindines klases:


PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS (NAUJA!)

Nuo 2024 m. balandžio 1 d. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių mokyklas 2024–2025 mokslo metams.

Daugiau informacijos Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://www.siauliai.lt/page/view/228

PILDYTI PRAŠYMĄ (Spausti čia)


PRIĖMIMO TVARKA

Priėmimas vyksta vadovaujantis šiais dokumentais:
Priėmimui būtini dokumentai: 
  • Prašymas (už vaiką iki 14 metų jį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 
  • Asmens tapatybės dokumentas (gimimo liudijimas, gimimo išrašas, asmens tapatybės kortelė, pasas); 
  • Mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jeigu mokinys priimamas į 2-8 klases).
Prašymai priimami: 
  • – Popieriniai. Progimnazijos raštinėje: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00 iki 17.00 val.; penktadieniais – 8.00 iki 16.00 val. 
  • – Elektroniai. Pasirašyti elektroniniu būdu (galiojančių parašu) prašymai siunčiami el. p. rastine@splius.lt. Elektroniniu parašu prašymą galima pasirašyti: 
PRAŠYMO FORMA
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create/wicket:pageMapName/wicket-4
https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer
https://www.gosign.lt/lt/

Daugiau informacijos:
  • Direkto
  • Tatjana Bakanovienė
  • Mob. tel. 865674570 
Nuorodos

https://siauliai-mokyklos.vaikuregistracija.lt/prisijungti

https://www.siauliai.lt/page/view/228


LAISVOS VIETOS

LAISVOS VIETOS:  
Priešmokyklinio ugdymo grupė (PUG)
NĖRA
1 klasė
NĖRA
2 klasė
NĖRA
3 klasė
NĖRA
4 klasė
NĖRA
5 klasė
NĖRA
6 klasė
YRA
7 klasė
YRA
8 klasė
NĖRA
Atnaujinta 2024-06-10