Priėmimas


Priėmimas | 2021-2022 M. M.

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO

Prašymai priimami į priešmokyklinio ugdymo grupes:

Į 1-as klases priimami vaikai:

 • -kuriems 2021 m. sueina 7 metai;
 • -gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, lanko priešmokyklinio ugdymo grupę Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal pradinio bendrojo ugdymo programą;
 • -gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Į 5-as klases priimami vaikai:

 • -besimokantys Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje ir pageidaujantys tęsti mokymą(si) pagal pagrindinio ugdymo bendrąją programą;
 • -gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.
Prašymai priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 10 d.:
-Popieriniai. Rašomi progimnazijos raštinėje darbo dienomis pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – 8.00 – 16.00 val.
-Elektroniniai. Pasirašyti elektroniniu būdu (galiojančiu el. parašu) prašymai siunčiami el. paštu rasosppradinis@splius.lt
Prašymus el. parašu galima pasirašyti:
 

SVARBU! Priėmimo pirmumo teisę turi aptarnaujamos teritorijos vaikai. Nepateikus prašymo iki einamųjų metų gegužės 10 d., netenkama pirmumo teisės.  Nuo gegužės 11 d. prašymai priimami tik į laisvas vietas.

Reikalingi dokumentai:

-prašymas (Prašymo forma);
-vaiko gimimo liudijimo / asmens tapatybės kortelės / paso kopija;
-gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma / nuomos sutartis.

Daugiau informacijos: 

El. paštu: rasosppradinis@splius.lt
Tel. +370 656 74570


Priėmimo tvarka

Priėmimas vyksta vadovaujantis šiais dokumentais:

1. Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

2. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas


Laisvos vietos

2020 – 2021 m. m. laisvų vietų skaičius klasėse.

 • Priešmokyklinio ugdymo grupė (PUG)
  Laisvos vietos: YRA
 • 1 klasė
  Laisvos vietos: YRA
 • 2 klasė
  Laisvos vietos: NĖRA
 • 3 klasė
  Laisvos vietos: YRA
 • 4 klasė
  Laisvos vietos: YRA
 • 5 klasė
  Laisvos vietos: YRA
 • 6 klasė
  Laisvos vietos: YRA
 • 7 klasė
  Laisvos vietos: YRA
 • 8 klasė
  Laisvos vietos: NĖRA
 •  
 • 2021 – 2022 m. m. laisvų vietų skaičius klasėse.
  • Priešmokyklinio ugdymo grupė (PUG)
   Laisvos vietos: NĖRA
 •  
 • Atnaujinta 2021-02-22

 •