Mokinių seimas


MOKINIŲ SEIMAS | 2019-2020 M. M.

Mokiniu seimo nuostatai

Mokinių seimo koordinatorė — psichologė Dema Juškienė
Mokinių seimo prezidentas – Titas Masiulionis 7 kl.

MOKINIŲ SEIMO ATSTOVAI
Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.