Visuomenės sveikatos specialistė

PASKIRTIS

Vykdyti sveikatos priežiūrą, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

TIKSLAS

Vykdyti sveikatos priežiūrą ir stiprinimą mokykloje.

UŽDAVINIAI

 • ✔️Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • ✔️Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • ✔️Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖS FUNKCIJOS

 • ✔️Vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose.
 • ✔️Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokiniams, mokytojams, tėvams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
 • ✔️Kaupti metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • ✔️Teikti informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais mokyklos bendruomenei.
 • ✔️Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • ✔️Organizuoti mokinių maitinimo priežiūrą, skatinti sveiką mitybą bei formuoti sveikos mitybos įgūdžius.
 • ✔️Dalyvauti mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinime bei nustatant prioritetines mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo kryptis.  
 • ✔️Kaupti, analizuoti ir pateikti duomenis apie mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus Biurui, mokyklų bendruomenei bei teikti pasiūlymus mokyklų administracijai dėl sveikatinimo veiklos gerinimo.
 • ✔️Organizuoti ir dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamų sveikatos dienų renginiuose.
 • ✔️Teikti pasiūlymus mokyklų vadovams dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • ✔️Dalyvauti ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinime.
 • ✔️Padėti kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikti informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
 • ✔️Analizuoti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimą.
 • ✔️Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • ✔️Teikti informaciją visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 • ✔️Teikti mokyklų bendruomenei pirmąją medicinos pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt