Taisyklės

NAUDOJIMOSI MOKYKLOS BIBLIOTEKA

TAISYKLĖS


1. MOKYKLOS BIBLIOTEKOS KNYGŲ FONDAS YRA MOKYKLOS TURTAS, JUO GALI NAUDOTIS IR JĮ TURI SAUGOTI VISI MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR MOKINIAI.

2. MOKYKLOS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS YRA NEMOKAMOS.

3. KNYGOS IŠDUODAMOS 3 – 30 DIENŲ LAIKOTARPIUI.

4. RETI, VIENETINIAI SPAUDINIAI NAUDOJAMI TIK BIBLIOTEKOJE.

5. SKAITYTOJAS PRIVALO :

1) susipažinti su bibliotekos darbo grafiku ir ateiti į biblioteką nurodytu laiku;

saugoti, tausoti, remontuoti bibliotekos knygas;

bibliotekos fondo lentynose knygas rinktis tvarkingai;

savaitę iki mokslo metų pabaigos galutinai atsiskaityti su biblioteka;

už pamestą ar sugadintą knygą atsiskaityti nustatyta tvarka;

bibliotekoje laikytis visiškos tylos, tvarkos, netrukdyti kitiems.

6. ATSISKAITYMAS UŽ SUGADINTĄ AR PAMESTĄ KNYGĄ (VADOVĖLĮ) :

1) nuperkama tokia pat knyga (vadovėlis);

2) užmokama per mokyklos buhalteriją :

už vertingą knygą – iki dešimteriopos knygos  kainos;

už dubletinį, mažesnės vertės leidinį – iki trigubos knygos kainos.

7. SKAITYTOJAI, PAŽEIDŽIANTYS BIBLIOTEKA NAUDOJIMOSI TAISYKLES, GALI BŪTI :

      1) išprašomi iš bibliotekos (jei trukdo bibliotekos darbui);

      2) baudžiami mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka (informuojami klasių vadovai, tėvai ir pan.)