VEIKLA

Sveikos mitybos trimestras 2015 m.

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

Vykdomos ugdymo programos

Specialistų pagalba mokiniams

 

Atostogų grafikas

  Prasideda Baigiasi
Rudens                     PUG, 1–8 kl. 2015–10–26 2015-10-30
Žiemos (Kalėdų)     PUG, 1–8 kl. 2015–12–28 2016-01-08
Žiemos atostogos     PUG, 1–8 kl 2016–02–15 2016-02-17
Pavasario (Velykų) PUG, 1–8 kl. 2016–03–21 2016–03–25
Papildomos             PUG, 1–5 kl. 2016–02–18 2016–02–24
2016–04–25

2016–04–29