Pagrindinis ugdymas

Apie ugdymo programą:

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Nuo 6 klasės mokiniai pradeda mokytis antrosios užsienio kalbos.

Progimnazijoje, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos I dalį, organizuojamas neformalaus ugdymo veiklos bei teikiamos pagal poreikį švietimo pagalbos specialistų paslaugos.

Ugdymo proceso trukmė: 37 savaitės
Mokslo metai skirstomi pusmečiais: I pusmetis, II pusmetis
ATOSTOGOS

Informacija apie priėmimą į pagrindines klases:

  • – Priimami vaikai besimokantys Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje ir pageidaujantys tęsti mokymą(si) pagal pagrindinio ugdymo bendrąją programą;
  • Gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.
  • – Prašymai priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 10 d.
  • – Į 5-8 klases vaikai priimami visus metus,  jei yra laisvų vietų. 

 

 

Prašymo pildymas: