Pagrindinis ugdymas

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Nuo 6 klasės mokiniai pradeda mokytis antrosios užsienio kalbos.

Progimnazijoje, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos I dalį, organizuojamas neformalaus ugdymo veiklos bei teikiamos pagal poreikį švietimo pagalbos specialistų paslaugos.

Ugdymo proceso trukmė: 37 savaitės
Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Pusmečių trukmė 2020-2021 m. m.:
I pusmetis 2020-09-01 iki 2021-01-29
II pusmetis 2021-02-01 iki 2021-06-23
Atostogos