Pagrindinis ugdymas

Apie ugdymo programą:

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Nuo 6 klasės mokiniai pradeda mokytis antrosios užsienio kalbos.

Progimnazijoje, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos I dalį, organizuojamas neformalaus ugdymo veiklos bei teikiamos pagal poreikį švietimo pagalbos specialistų paslaugos.

Ugdymo proceso trukmė: 37 savaitės
Mokslo metai skirstomi pusmečiais: I pusmetis, II pusmetis
ATOSTOGOS

Informacija apie priėmimą į pagrindines klases:

 • INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į 5 KLASES: 
  • – Priimami vaikai, baigę 4 klases (Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje besimokantys ketvirtokai ir pageidaujantys tęsti mokymą(si) priimami be eilės, pateikus prašymą nuo kovo 1 d. iki kovo  15 d.)
  • – Gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. 
  • –  Prašymai priimami nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. 
  • – Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. 
  • – Prašymai teikiami internetu per e. sistemą.
 •  INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į 6, 7, 8 KLASES  Prašymai į 6, 7, 8 klases priimami  tik į laisvas vietas.  

Prašymo pildymas:


PRAŠYMŲ PATEIKIMO BŪDAI Į 6, 7, 8 klases: 

Prašymai į 6, 7, 8 klases priimami: 

 • Popieriniai. Progimnazijos raštinėje: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00 iki 17.00 val.; penktadieniais – 8.00 iki 16.00 val. 
 • Elektroniai. Pasirašyti elektroniniu būdu (galiojančių parašu) prašymai siunčiami el. p. rastine@splius.lt. Elektroniniu parašu prašymą galima pasirašyti: 
PRAŠYMO FORMA
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create/wicket:pageMapName/wicket-4
https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer
https://www.gosign.lt/lt/

Priėmimui būtini dokumentai: 

 • – Prašymas (už vaiką iki 14 metų jį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 
 • – Asmens tapatybės dokumentas (gimimo liudijimas, gimimo išrašas, asmens tapatybės kortelė, pasas); 
 • – Mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jeigu mokinys priimamas į 2-8 klases). 

Daugiau informacijos:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Tatjana Bakanovienė 

Mob. tel. 865674570 

Nuorodos

https://siauliai-mokyklos.vaikuregistracija.lt/prisijungti

https://www.siauliai.lt/page/view/228