Mokinių maitinimas

Progimnazijoje teikiamas maitinimas:

Mokamas – apmoka mokinių tėvai (globėjai);

Nemokamas – skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams  įstatymo nustatyta tvarka ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

Pritaikytas – atsižvelgiant į pateiktus tėvų prašymus ir visuomenės sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas pagal atskirą valgiaraštyje išskirtą langelį arba atskirą valgiaraštį.

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  1. Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose aprašu.
  2. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu.
  3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“.
  4. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašu.

Kaip užsakyti maitinimą?

Už vaiko maitinimą apmokėti iki einamojo mėnesio 29 d. pervedant pinigus už ateinantį mėnesį į nurodytą mokyklos sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT737300010002408610

Bankas: Swedbank AB

Paskirtyje BŪTINA nurodyti: Vaiko vardą, pavardę, klasę ir už ką mokate pietūs, pusryčiai ar vakarienė, kitu atveju pinigai nebus užskaityti už maitinimą. 

Pavėlavus BŪTINA atsiųsti pavedimo kopiją mokytojai arba el. paštu fausta.zakse@rasosp.lt 

Mokinio ligos ar kitos su pateisinama priežastimi praleistos dienos atveju maitinimo lėšos perkeliamos į sekantį mėnesį.


Valgiaraščiai

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikams 

6-10 metų

11 ir vyresnių

Kainos

Ugdymo programa

Maitinimas

Kaina, Eur

Ikimokyklinis

Pusryčiai ir vakarienė

0,70

Pietūs

2,10

Pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė

2,80

Pusryčiai, pietūs ir vakarienė

3,50

Priešmokyklinis

Pusryčiai ir vakarienė

0,70

Pietūs

2,10

Pradinė (1-4 klasės)

Pusryčiai ir vakarienė

1,20

Pietūs

2,10

Pagrindinė (5-8 klasės)

Pusryčiai ir vakarienė

1,40

Pietūs

2,60


Už mokinių maitinimo organizavimą progimnazijoje atsakinga valgyklos vedėja Liubovė Prichodkienė

El. p.  rasospvalgykla@splius.lt

Dėl mokesčio už maitinimo paslaugas 1-8 klasių mokinių tėvai gali kreiptis į administratorę Faustą Zaksę

Tel. +370 655 18174

El. p. fausta.zakse@rasosp.lt