Darbo užmokestis


DARBO UŽMOKESTIS

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1193,46

2.

Mokytojai

20,94

1041,46

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

5

1041,11

4.

Aplinkos darbuotojai

18,25

647,93

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1306,14

2.

Mokytojai

25,17

1322,77

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1003,94

4.

Aplinkos darbuotojai

18,25

745,02