Darbo užmokestis


DARBO UŽMOKESTIS

2019 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1193,46

2.

Mokytojai

20,94

1041,46

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

5

1041,11

4.

Aplinkos darbuotojai

18,25

647,93

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1306,14

2.

Mokytojai

25,17

1322,77

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1003,94

4.

Aplinkos darbuotojai

18,25

745,02

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1457,61

2.

Mokytojai

25,17

1394,67

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1010,34

4.

Aplinkos darbuotojai

18,25

767,45

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. I ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1457,58

2.

Mokytojai

19,98

1437,68

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

694,63

4.

Aplinkos darbuotojai

19,75

713,30

2020 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1710,73

2.

Mokytojai

28,69

1323,83

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

679,31

4.

Aplinkos darbuotojai

19,75

691,98

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1710,94

2.

Mokytojai

29,44

1367,93

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1269,50

4.

Aplinkos darbuotojai

23

726,79

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2226,39

2.

Mokytojai

28,34

1673,36

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1307,04

4.

Aplinkos darbuotojai

23

687,42

2021 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. I ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2483,33

2.

Mokytojai

28,50

1565,37

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1117,07

4.

Aplinkos darbuotojai

23,50

678,53

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2479,05

2.

Mokytojai

28,22

1611,05

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,5

1110,73

4.

Aplinkos darbuotojai

23

734,56

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2505,66

2.

Mokytojai

35,69

1493,17

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

6,25

1010,07

4.

Aplinkos darbuotojai

27,00

856,64

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2406,25

2.

Mokytojai

33,63

1498,65

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

6,25

1190,18

4.

Aplinkos darbuotojai

29,50

822,30

2022 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. I ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2494,62

2.

Mokytojai

34,04

1626,58

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

6,42

1504,75

4.

Aplinkos darbuotojai

29,50

822,30

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2195,26

2.

Mokytojai

39,04

1628,99

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

7,42

1276,96

4.

Aplinkos darbuotojai

24,50

1000,92

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

7

2219,02

2.

Mokytojai

58,91

1582,83

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

10,87

1159,35

4.

Aplinkos darbuotojai

53,50

983,60

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

7

2459,77

2.

Mokytojai

56,27

1797,56

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

12,07

1307,76

4.

Aplinkos darbuotojai

53,50

1307,76