Darbo užmokestis


DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

2019 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1193,46

2.

Mokytojai

20,94

1041,46

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

5

1041,11

4.

Aplinkos darbuotojai

18,25

647,93

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1306,14

2.

Mokytojai

25,17

1322,77

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1003,94

4.

Aplinkos darbuotojai

18,25

745,02

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1457,61

2.

Mokytojai

25,17

1394,67

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1010,34

4.

Aplinkos darbuotojai

18,25

767,45

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. I ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1457,58

2.

Mokytojai

19,98

1437,68

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

694,63

4.

Aplinkos darbuotojai

19,75

713,30

2020 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1710,73

2.

Mokytojai

28,69

1323,83

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

679,31

4.

Aplinkos darbuotojai

19,75

691,98

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

1710,94

2.

Mokytojai

29,44

1367,93

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1269,50

4.

Aplinkos darbuotojai

23

726,79

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2226,39

2.

Mokytojai

28,34

1673,36

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1307,04

4.

Aplinkos darbuotojai

23

687,42

2021 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. I ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2483,33

2.

Mokytojai

28,50

1565,37

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,75

1117,07

4.

Aplinkos darbuotojai

23,50

678,53

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2479,05

2.

Mokytojai

28,22

1611,05

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

4,5

1110,73

4.

Aplinkos darbuotojai

23

734,56

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2505,66

2.

Mokytojai

35,69

1493,17

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

6,25

1010,07

4.

Aplinkos darbuotojai

27,00

856,64

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2406,25

2.

Mokytojai

33,63

1498,65

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

6,25

1190,18

4.

Aplinkos darbuotojai

29,50

822,30

2022 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. I ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2494,62

2.

Mokytojai

34,04

1626,58

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

6,42

1504,75

4.

Aplinkos darbuotojai

29,50

822,30

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. II ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

3,75

2195,26

2.

Mokytojai

39,04

1628,99

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

7,42

1276,96

4.

Aplinkos darbuotojai

24,50

1000,92

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. III ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

7

2219,02

2.

Mokytojai

58,91

1582,83

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

10,87

1159,35

4.

Aplinkos darbuotojai

53,50

983,60

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)

1.

Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)

7

2459,77

2.

Mokytojai

56,27

1797,56

3.

Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)

12,07

1307,76

4.

Aplinkos darbuotojai

53,50

1307,76

2023 m.

Eil. Nr.Pareigų pavadinimasEtatų skaičius2023 m. I ketvirtis (vidurkis eur)
1.Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)
9

2456,71
2.Mokytojai55,101886,46
3.Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)17,321237,88
4.Aplinkos darbuotojai44,751111,58
Eil. Nr.Pareigų pavadinimasEtatų skaičius2023 m. II ketvirtis (vidurkis eur)
1.Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)52852,44
2.Mokytojai55,211893,36
3.Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)17,321243,95
4.Aplinkos darbuotojai
45,68

1145,61
Eil. Nr.Pareigų pavadinimasEtatų skaičius2023 m. III ketvirtis (vidurkis eur)
1.Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)6
2945,60
2.Mokytojai
60,00

1845,74
3.Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)18,461352,74
4.Aplinkos darbuotojai54,251124,00

Eil. Nr.Pareigų pavadinimasEtatų skaičius2023 m. IV ketvirtis (vidurkis eur)
1.Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)7
3374,45
2.Mokytojai
55,64

1938,36
3.Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)17,751654,59
4.Aplinkos darbuotojai
55,82

1201,78

2024 m.

Eil. Nr.Pareigų pavadinimasEtatų skaičius2024 m. I ketvirtis (vidurkis eur)
1.Vadovai (direktorė,  pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė)4,5
3811,70
2.Mokytojai
58,7

2123,20
3.Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, bibliotekininkė)20,251588,47
4.Aplinkos darbuotojai
45,75

1286,21