Psichologas

Psichologė Dema Juškienė

Tikslas — padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždavinys — rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo pagrindinės darbo kryptys:

  • Konsultavimas — mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
  • Įvertinimas — mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų  nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
  • Švietimas — mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas  vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Psichologinių problemų prevencija — psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Kreipkis į progimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

  • nesutari su draugais ar pykstiesi su tėvais, mokytojais,
  • jei turi mokymosi sunkumų,
  • kamuoja nerimas, depresija, stresas,
  • jei nori geriau pažinti save
  • jautiesi vienišas, nemylimas,
  • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios. Visa gauta informacija konsultacijų metu laikoma konfidencialia ir viešai neskelbiama.

PASTABA: dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne arba el. paštu dema.juskiene@gmail.com.