Administracija

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

pavaduojanti direktorių

D3

Diana Tamutienė

tel nr. 8 650 95311, el.paštas: dtamutiene@gmail.com

 

 

Ūkio dalies vedėjas

sk-IMG_9929

Darius Puronas

tel. nr. 8 650 95302

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas