Administracija


DIREKTORĖ

DIANA TAMUTIENĖ

GYVENIMO APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

Tel. nr. +370 650 95311, el.paštas: rasospdirektorius@splius.lt

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA

DEMA JUŠKIENĖ

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS FUNKCIJOS

Tel. nr.  +370 674 24791,  el.paštas: rasosppagrindinis@splius.lt


PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA

TATJANA BAKANOVIENĖ

PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS FUNKCIJOS

tel. nr. +370 656 74570, el. paštas rasosppradinis@splius.lt


SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

REDA MOTUZIENĖ

SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

Tel. nr. +370 655 01498, el.paštas: redamotuzas@yahoo.com


UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

STANISLOVAS GUREJEVAS

UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS

Tel. nr. +370 650 95295, el.paštas: rasospukioskyrius@splius.lt


NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZATORĖ

URTĖ KAVALIAUSKAITĖ

NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS

Tel. nr. +370 699 21492, el.paštas: urtekavaliauskaite@gmail.com


KARJEROS UGDYMO SPECIALISTĖ

MONIKA VALČIUKAITĖ-VAITKIENĖ

KARJEROS UGDYMO SPECIALISTO FUNKCIJOS

tel. nr. +370 612 93080, el.paštas: valciukaites@gmail.com


KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt