Administracija

DIREKTORė
GYVENIMO APRAŠYMAS   |   DIREKTORIAUS FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 650 95311, el.paštas: rasospdirektorius@splius.lt


PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA
PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS FUNKCIJOS
Tel. nr.  +370 674 24791, el.paštas: rasosppagrindinis@splius.lt


PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA 
PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS FUNKCIJOS
tel. nr. +370 656 74570, el. paštas rasosppradinis@splius.lt


SOCIALINĖ PEDAGOGĖ 
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 655 01498, el.paštas: redamotuzas@yahoo.com


UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJAS 
UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 650 95295, el.paštas: rasospukioskyrius@splius.lt


NEFORMALiojo UGDYMO ORGANIZATORĖ 
NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 699 21492, el.paštas: urtekavaliauskaite@gmail.com


KARJEROS UGDYMO SPECIALISTė
KARJEROS UGDYMO SPECIALISTO FUNKCIJOS
tel. nr. +370 612 93080, el.paštas: valciukaites@gmail.com


 

 

 

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt