Administracija

DIREKTORė
GYVENIMO APRAŠYMAS   |   DIREKTORIAUS FUNKCIJOS
Atostogos, komandiruotės, nedarbingumas Atostogų, komandiruotės, nedarbingumo metu vaduoja
Kasmentinės atostogos: 2021 m. gruodžio 27-31 d. Socialinė pedagogė Reda Motuzienė.
Kasmetinė atostogos: 2022 m. sausio 3-12 d. Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Tatjana Bakanovienė.
Tel. nr. +370 650 95311, el.paštas: rasospdirektorius@splius.lt


PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA
PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS FUNKCIJOS
Tel. nr.  +370 674 24791, el.paštas: rasosppagrindinis@splius.lt


PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA 
PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 656 74570, el. paštas rasosppradinis@splius.lt


SOCIALINĖ PEDAGOGĖ 
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 655 01498, el.paštas: reda.motuziene@rasosp.lt


UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJAS 
UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 650 95295, el.paštas: rasospukioskyrius@splius.lt


NEFORMALiojo UGDYMO ORGANIZATORĖ 
NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 699 21492, el.paštas: urte.kavaliauskaite@rasosp.lt


KARJEROS UGDYMO SPECIALISTas
KARJEROS UGDYMO SPECIALISTO FUNKCIJOS
Tel. nr. +370 671 76151, el.paštas: roman.sarpanov@gmail.com


KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt