Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas


2022-2023 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas skirtas sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Daugiau informacijos apie nacionalinį mokinių pasiekimų vertinimą galite rasti Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje

2022-2023 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas vyks ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniams:

2022-2023 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas 

Pasiekimų patikrinimas   Data  Pradžia  Vykdymo būdas 
1. 4 klasių skaitymas 
1.1. I srautas   2023 m. sausio 24 d.  9 val.  Elektroninis 
1.2. II srautas  2023 m. sausio 24 d.  11 val.*  Elektroninis 
1.3. III srautas   2023 m. sausio 25 d.  9 val.  Elektroninis 
2. 4 klasių matematika 
2.1. I srautas   2023 m. sausio 31 d.  9 val.  Elektroninis 
2.2. II srautas    2023 m. sausio 31 d.  11 val.*  Elektroninis 
2.3. III srautas   2023 m. vasario 1 d.  9 val.  Elektroninis 
3. 8 klasių skaitymas 
3.1. I srautas   2023 m. vasario 7 d.  9 val.  Elektroninis 
3.2. II srautas    2023 m. vasario 7 d.  11 val.  Elektroninis 
3.3. III srautas   2023 m. vasario 8 d.  9 val.  Elektroninis 
4. 8 klasių matematika 
4.1. I srautas    2023 m. vasario 21 d.  9 val.  Elektroninis 
4.2. II srautas    2023 m. vasario 21 d.  11 val.*  Elektroninis 
4.3. III srautas   2023 m. vasario 22 d.  9 val.  Elektroninis 

 


MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ATASKAITA 

 2020 METAI

2020 m. pavasarį dėl COVID-19 pandemijos NMMP Lietuvoje nevyko.


 2019 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


 2018 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profili


2017 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


2016 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


2015 METAI

_4kl_mokyklos_profilis

_8kl_mokyklos_profilis