Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas


2020-2021 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas skirtas sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Daugiau informacijos apie nacionalinį mokinių pasiekimų vertinimą galite rasti Nacionalinio egzamino centro tinklapyje 

2020-2021 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas vyks ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniams:

PATIKRINIMO DATA SAVAITĖS DIENA PATIKRINIMO PRADŽIA PATIKRINIMO TIPAS PATIKRINIMO PAVADINIMAS
2021-05-03 P 9.00 val. e-NMPP Skaitymas (4 kl.)
2021-05-04 A 9.00 val. e-NMPP Skaitymas (4 kl.)
2021-05-05 T 9.00 val. e-NMPP Matematika (4 kl.)
2021-05-06 K 9.00 val. e-NMPP Matematika (4 kl.)
2021-05-10 P 9.00 val. e-NMPP Skaitymas (8 kl.)
2021-05-11 A 9.00 val. e-NMPP Skaitymas (8 kl.)
2021-05-13 K 9.00 val. e-NMPP Matematika (8 kl.)
2021-05-14 Pt 9.00 val. e-NMPP Matematika (8 kl.)

Daugiau informacijos apie 2020-2021 m. m. vykdomą Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą  galite rasti Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje


MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ  ATASKAITA 

 2020 METAI

2020 m. pavasarį dėl COVID-19 pandemijos NMMP Lietuvoje nevyko.


 2019 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


 2018 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profili


2017 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


2016 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


2015 METAI

_4kl_mokyklos_profilis

_8kl_mokyklos_profilis