Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas


SVARBU! 2020 m. pavasarį Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai nebus vykdomi. 
Daugiau informacijos (spausti čia)
 


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas skirtas sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje dalyvauja
nacionaliniame mokinių pasiekimų vertinime (diagnostiniai ir standartizuoti testai):

2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
8 klasės – matematikos ir gamtos mokslo;

Daugiau informacijos apie nacionalinį mokinių pasiekimų vertinimą galite rasti Nacionalinio egzamino centro tinklapyje 


MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ  ATASKAITA 

 2019 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


 2018 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profili


2017 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


2016 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


2015 METAI

_4kl_mokyklos_profilis

_8kl_mokyklos_profilis