Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas


2021-2022 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas skirtas sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Daugiau informacijos apie nacionalinį mokinių pasiekimų vertinimą galite rasti Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje

2021-2022 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas vyks ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniams:

2021-2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas 

PATIKRINIMO DATA  SAVAITĖS DIENA  PATIKRINIMO PRADŽIA  PATIKRINIMO TIPAS  PATIKRINIMO PAVADINIMAS 
2022-04-01  Pt  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Skaitymas (4 kl.) 
2022-04-04  P  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Skaitymas (4 kl.) 
2022-04-05  A  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Matematika (4kl.) 
2022-04-06  T  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Matematika (4kl.) 
2022-04-07  K  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Pasaulio pažinimas (4 kl.) 
2022-04-08  Pt  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Pasaulio pažinimas (4 kl.) 
2022-04-11  P  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Skaitymas (6 kl.) 
2022-04-12  A  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Skaitymas (6 kl.) 
2022-04-13  T  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Matematika (6 kl.) 
2022-04-14  K  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Matematika (6 kl.) 
2022-04-25  P  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Skaitymas (8 kl.) 
2022-04-26  A  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Skaitymas (8 kl.) 
2022-04-27  T  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Matematika (8 kl.) 
2022-04-28  K  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Matematika (8 kl.) 
2022-04-29  Pt  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Socialiniai mokslai (8 kl.) 
2022-05-02  P  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Socialiniai mokslai (8 kl.) 
2022-05-03  A  9.00 val. (I srautas) 

11.00 val. (II srautas) 

e-NMPP  Gamtos mokslai (8 kl.) 
2022-05-04  T  9.00 val. (III srautas)  e-NMPP  Gamtos mokslai (8 kl.) 

 


MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ  ATASKAITA 

 2020 METAI

2020 m. pavasarį dėl COVID-19 pandemijos NMMP Lietuvoje nevyko.


 2019 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


 2018 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profili


2017 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


2016 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis


2015 METAI

_4kl_mokyklos_profilis

_8kl_mokyklos_profilis