Progimnazijos taryba


Mokyklos taryba | 2019-2020 M. M.

 
Tarybos pirmininkas – Andrius Ivanauskas, 7 klasės tėvų aktyvo atstovas,
Tarybos posėdžių sekretorė – Julija Miniotaitė, pradinio ugdymo mokytoja.
 
 
PROGIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI
1. Neringa Urbonienė Pradinio ugdymo mokytoja
2. Dema Juškienė Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja
3. Monika Jarušauskienė 4b klasės tėvų aktyvo atstovė
4. Jurgita Daunienė 8b klasės tėvų aktyvo atstovė
5. Titas Masilionis 7 klasės mokinys, Mokinių seimo prezidentas, 
6. Regina Vertelienė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vedėja
7. Monika Valčiukaitė – Vaitkienė Šiaulių „Rasos“ progimnazijos karjeros ugdymo specialistė
8.  Eglė Galkauskienė Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 
  •