Progimnazijos taryba

Tarybos pirmininkas – Andrius Ivanauskas, 6 klasės tėvų aktyvo atstovas,
Tarybos posėdžių sekretorė – Julija Miniotaitė, pradinio ugdymo mokytoja.
 
Nariai:
  • Birutė Januškevičienė, pradinio ugdymo mokytoja,
  • Dema Juškienė, psichologė, 
  • Monika Jarušauskienė, 3b klasės tėvų aktyvo atstovė,
  • Jurgita Daunienė, 7b klasės tėvų aktyvo atstovė,
  • Meida Kvedaraitė, 8a klasės mokinė, Mokinių seimo prezidentė, 
  • Karolina Lukošiūtė, 8a klasės mokinė, Mokinių seimo atstovė, 
  • Titas Masilionis, 6 klasės mokinys, Mokinių seimo atstovas, 
  • Regina Vertelienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vedėja,
  • Monika Valčiukaitė, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos karjeros ugdymo specialistė, etikos mokytoja,
  • Eglė Galkauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.