Progimnazijos taryba


Mokyklos taryba | 2020-2021 M. M.

 
Tarybos pirmininkas – Andrius Ivanauskas, 8 klasės tėvų aktyvo atstovas
Tarybos posėdžių sekretorė – Julija Miniotaitė, pradinio ugdymo mokytoja
 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI

1. Neringa Urbonienė Pradinio ugdymo mokytoja
2. Dema Juškienė Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja
3. Monika Jarušauskienė 5b klasės tėvų aktyvo atstovė
4. Jurgita Daunienė 3a klasės tėvų aktyvo atstovė
5. Titas Masilionis 8 klasės mokinys, Mokinių seimo prezidentas
6. Vytautas Ivanauskas 8 klasės mokinys
7. Regina Vertelienė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vedėja
8. Monika Valčiukaitė – Vaitkienė Šiaulių „Rasos“ progimnazijos karjeros ugdymo specialistė
9.  Eglė Galkauskienė Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.