Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto pavadinimas – „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“,
projekto kodas– Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: 
visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai;
valstybinės mokyklos: Kauno dailės gimnazija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Klaipėdos
Eduardo Balsio menų gimnazija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Kalesninkų
Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Turgelių
„Aistuvos“ gimnazija, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Nacionalinė Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, Vilniaus lietuvių
namai, Buivydiškių pagrindinė mokykla, Eitminiškių gimnazija, Juodšilių „Šilo“ gimnazija,
Lavoriškių gimnazija, Riešės gimnazija.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:
1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos – 6 950 880,43 eurų.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Daugiau informacijos projekto  svetainėje.