Vertinimas ir įsivertinimas

Progimnazijos stebėsenos ir įsivertinimo grupės veiklos ataskaita

2017-06-12

            Išanalizavusi  2016 m. Plačiojo įsivertinimo rezultatus bei besiremdama Mokyklos tarybos rekomendacijomis, „Rasos“ progimnazijos stebėsenos ir įsivertinimo grupė tyrė 4 srities – Lyderystė ir vadyba 4.1.2 rodiklį Lyderystė (2,3 iš 5). Buvo siekiama išryškinti lyderystės pasidalijimo ir įsipareigojimo susitarimams aspektus, taip pat nagrinėjo bendradarbiavimo kultūrą pagal 4.2.1. rodiklį Veikimas kartu (2,5 iš 5).
2017-03-16 IQES sistemoje atlikta mokytojų apklausa apie vidinį mokyklos bendradarbiavimą. Užpildyti 23 iš 45 klausimynai (51,1 proc.). Nustatytos šios žemiausios vertės:
2.4 – Mūsų mokykloje galime atvirai ir tiesiai įvardinti konfliktus 2,2;
2.5 – Konfliktai mūsų mokykloje sprendžiami korektiškai, remiantis tarpusavio partneryste 2,3;
7.2 – Kartą per savaitę yra numatytas pastovus laikas, skirtas bendradarbiavimui 2,4;
6.7 – Bendram pedagogų kvalifikacijos tobulinimui yra parengti vidutinės trukmės planai 2,5;
2.7 – Skirtingi reikalavimai ir interesai atvirai įvardijami ir aptariami diskusijoje 2,5.
            Atsižvelgiant į nurodytus rezultatus, nuspręsta atlikti tris kokybinius tyrimus, kurių pagrindą sudarė:
Atsakymai į atvirus klausimus raštu (tiriant 7.2. punktą);
Mokyklos psichologės moderuojama diskusija (tiriant 2.4., 2.5. punktus);
Dokumentų analizė (tiriant bendradarbiavimo aspektus).
            Dokumentų analizė (Priedas Nr.1, Priedas Nr.2) parodė, kad metodinės grupės ir pogrupiai susirinkimus organizuoja panašiu dažnumu. Per metus įvyko 3-4 metodinių pogrupių ir 5-6 metodinių grupių susirinkimai. Išanalizavus atsakymus į atvirus klausimus raštu dėl punkto 7.2. paaiškėjo, kad mokytojai nenorėtų dažnesnių iš anksto suplanuotų susirinkimų. Pageidaujama laisvai bendradarbiauti su kolegomis pagal poreikį (Priedas Nr.3). Taigi galima teigti, jog žema punkto 7.2 vertė yra fakto konstatavimas be neigiamo vertinimo. Diskusijos apie konfliktus mokykloje metu buvo atskleista, kad mokytojai vengia atvirai įvardinti konfliktus, bijodami patys būti apkaltinti. Siūloma probleminius klausimus teikti anonimiškai, o diskutuoti viešai, moderuojant nešališkam žmogui (Priedas Nr.4).

Grupės pirmininkė Tatjana Kukelkienė