Laisvos darbo vietos

Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką geografijos mokytojo pareigoms užimti pagal neterminuotą sutartį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, geografijos mokytojo profesija.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą;
3. Motyvacinį laišką;
4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
6. Pažymą apie darbo stažą;
7. Pažymėjimo apie suteiktą kvalifikacinę kategoriją kopiją;
8. Kitus, pretendento nuomone, svarbius dokumentus.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.
Dokumentai priimami nuo 2018 m. vasario 20 d. iki 2018 m. vasario 28 d. kasdien nuo 8.00 iki
12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.30 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai į Šiaulių „Rasos“ progimnazijos raštinę adresu: raštinė, Tiesos g. 1, Šiauliai.
2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203.
3. Siųsti elektroninio pašto adresu: rasosp@splius.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.