Mokykloje įgyvendinamas „KOKYBĖS KREPŠELIO“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) projektas

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001)

Projekto pavadinimas – „KOKYBĖS KREPŠELIS“,
projekto kodas –  Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 

Kokybės krepšelis. Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Kodėl?

Mokinių pasiekimų skirtumai tarp skirtingų savivaldybių ar net tos pačios savivaldybės mokyklų yra gana dideli. Mūsų mokinių pasiekimų skirtumai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, nutolę nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių mokinių pasiekiamo vidurkio.  

Pusėje Lietuvos savivaldybių kas penktas dešimtokas nepasiekia patenkinamo matematikos lygio. Mažiau nei trečdalyje savivaldybių beveik visi mokiniai pasiekia patenkinamą lietuvių kalbos žinių lygį.

Mokinių savijauta mokyklose nėra gera. 31 proc. mokinių jaučiasi vieniši, 54 proc. teigia, kad mokykloje yra patyrę patyčias.

Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokykloje. Mokykla gali labai sumažinti neigiamą nepalankaus socioekonominio konteksto įtaką ir suteikti vaikams šansą į geresnę ateitį.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019 – 2023 m.

Projektui skirtos lėšos – 18 531 137,64 eurų

Daugiau informacijos apie projektą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros puslapiuose.

Šiaulių „Rasos” progimnazijos kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo planas

Šiaulių „Rasos” progimnazijos kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo plano patikslinimas

Šiaulių „Rasos” progimnazijos kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo ataskaita

 


Projekto „Kokybės krepšelis“ veikla


Mokymosi centras 

 

Mokymosi centro tvarkaraštis | 2021 – 2022 m. m. I pusmetis


Mokinio asmeninės mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos dienoraštis (peržiūrėti)

     


Aplinka ir erdvės 

Informacija ruošiama