Civilinė sauga

Ugnegesiai pataria:

http://pagd.lrv.lt/lt/ugniagesiai-pataria

Saugus elgesys vandenyje (metodinė medžiaga ir rekomendacijos):

http://pagd.lrv.lt/lt/saugus-elgesys-vandenyje-metodine-medziaga-ir-rekomendacijos

Kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.388656/ErcKSoIXer