Strategija

VIZIJA

Inovatyvi visos dienos mokykla

MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymą siekiant visapusiškos vaiko ūgties, susitarimais telkiant bendruomenę mokymui ir mokymusi

VERTYBĖS

Sąžiningumas, pagarba, atsakingumas, kūrybiškumas


 1. 1 TIKSLAS

 2. Teikti bendruomenės poreikius atitinkančias kokybiškas ugdymo(si) paslaugas.
 3.  
 4.  
 5. Uždaviniai: 
 6.  
 7. 1. užtikrinti ugdymo kokybę ir paslaugų įvairovę. 
  2. tobulinti ugdymo organizavimą.
  3. sudaryti sąlygas mokinių ugdymui karjerai ir saviraiškai. 
  4. kurti stiprią progimnazijos kultūrą.

 1. 2 TIKSLAS

 2.  
 3. Modernizuoti aplinką, skatinančią mokytis, dirbti, tobulėti.
 4.  
 5.  
 6. Uždaviniai: 
 7.  
 8. 1. modernizuoti progimnazijos ugdymo(si) aplinkas. 
 9. 2. mokyklos erdvių atnaujinimas.
 10. 3. mokyklos pastato techninės būklės gerinimas.