Strategija

VIZIJA

Čia gera kiekvienam vaikui, tėvui, mokytojui – visai mokyklos bendruomenei.     


MISIJA

Ugdyti aktyvią, kūrybingą, pilietišką, visą gyvenimą besimokančią asmenybę.


VERTYBĖS

Sąžiningumas, pagarba, atsakingumas, kūrybiškumas.


 1. 1 TIKSLAS

 2. Teikti bendruomenės poreikius atitinkančias kokybiškas ugdymo(si) paslaugas.
 3. Uždaviniai: 
 4. 1. užtikrinti ugdymo kokybę ir paslaugų įvairovę. 
  2. tobulinti ugdymo organizavimą.
  3. sudaryti sąlygas mokinių ugdymui karjerai ir saviraiškai. 
  4. kurti stiprią progimnazijos kultūrą.

 1. 2 TIKSLAS

 2. Modernizuoti aplinką, skatinančią mokytis, dirbti, tobulėti.
 3. Uždaviniai: 
 4. 1. modernizuoti progimnazijos ugdymo(si) aplinkas. 
 5. 2. mokyklos erdvių atnaujinimas.
 6. 3. mokyklos pastato techninės būklės gerinimas.