StrategijaVIZIJA

Čia gera kiekvienam vaikui, tėvui, mokytojui – visai mokyklos bendruomenei.     


MISIJA 

Ugdyti aktyvią, kūrybingą, pilietišką, visą gyvenimą besimokančią asmenybę.


VERTYBĖS

Sąžiningumas,  pagarba, atsakingumas, kūrybiškumas.

 1.  


 2. 1 TIKSLAS

 3. Teikti bendruomenės poreikius atitinkančias kokybiškas ugdymo(si) paslaugas.
 4.  
 5. Uždaviniai: 
 6.  
 7. 1. užtikrinti ugdymo kokybę ir paslaugų įvairovę. 
  2. tobulinti ugdymo organizavimą.
  3. sudaryti sąlygas mokinių ugdymui karjerai ir saviraiškai. 
  4. kurti stiprią progimnazijos kultūrą.

 1. 2 TIKSLAS

 2.  
 3. Modernizuoti aplinką, skatinančią mokytis, dirbti, tobulėti.
 4.  
 5. Uždaviniai: 
 6.  
 7. 1. modernizuoti progimnazijos ugdymo(si) aplinkas. 
 8. 2. mokyklos erdvių atnaujinimas.
 9. 3. mokyklos pastato techninės būklės gerinimas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt