Pagalbos mokiniui specialistai

Mokykloje dirba šie specialistai:

Psichologas;

Logopedas;

Specialusis pedagogas;

Socialinis pedagogas.