Teikiama pagalba

TĖVUS KONSULTUOJA:

Direktorius
Skyriaus vedėja
Visuomenės sveikatos specialistas
Maitinimo organizavimo specialistas
Logopedas
Socialinis pedagogas
Specialusis pedagogas
Judesio korekcijos mokytojas
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK) konsultuoja tėvus vaikų specialiojo ugdymo klausimais.


LOGOPEDO PAGALBA

Logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
konsultuoja pedagogus, ugdytinių tėvus (globėjus).

Logopedė Miglė Rovė
migle.rove@rasosp.lt
Logopedinės pratybos vyksta 
I 8.00-12.20
II 8.00-17.00
III, IV, V 8.00-12.20

SPELIALOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialusis pedagogas atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius organizuoja ir vykdo specialiosios
pagalbos teikimą, lavina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sutrikusias funkcijas ir bendradarbiauja su pedagogais bei specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, rengiant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Specialioji pedagogėMiglė Rovė
migle.rove@rasosp.lt
Darbo laikas:
I, III 15.00-17.00
IV 15.00-16.30

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis ir augti savarankiškiems piliečiams. Dirbdamas bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinė pedagogėAndželika Damanskienė
Andzelika.damanskiene@rasosp.lt
Darbo laikas:
II, III 8.00–17.00 

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO PAGALBA

Judesio korekcijos mokytojas planuoja, organizuoja bei veda individualius ir grupinius judesio ir padėties korekcijos užsiėmimus, priklausomai nuo vaikų individualių savybių bei judesio ir padėties išsivystymo lygio, bendradarbiauja su kitais pedagogais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ir sistemingai vertina ir fiksuoja vaikų pasiekimus.

Judesio korekcijos mokytojas Simas Grigalaitis
simas.grigalaitis@rasosp.lt
Darbo laikas:
I, II, IV 9.00-12

Visuomenės sveikatos specialistas:

Visuomenės sveikatos specialistas vykdo lopšelio-darželio bendruomenės sveikatos priežiūrą, koordinuoja veiklą stiprinant ugdytinių sveikatą ir teikia individualias konsultacijas vaiko sveikatos klausimais.

Visuomenės sveikatos specialistėRasa Pikturnienė
Mob. 8 676 85 159
Darbo laikas:
I–V 8.00–15.36 val.

Maisto organizavimo specialistas:

Maisto organizavimo specialistas rengia perspektyvinius, dienos ir individualius (pritaikytus) valgiaraščius, skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę, ruošia patiekalų technologines korteles, receptūras. Kuria ir adaptuoja naujus patiekalus vaikams, inicijuoja kontrolinių bandomųjų
patiekalų gaminimą.

Maisto organizavimo specialistė Irina Stupak