Šviečiamoji gyvulininkystė

Projekto pavadinimas – Šviečiamosios gyvulininkystės programa

Projekto tikslas – skatinti vaikų susidomėjimą gyvulininkyste, supažindinti su Lietuvos gyvulininkystės
šakomis, ugdyti sveiką ir ekologišką ūkininkavimą ir jo naudą visuomenei.
Projekto uždavinys –
Projekto partneriai: 

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos: Vykdant projektą, vaikai buvo supažindinti su
šiomis, Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienininkyste, arklininkyste, kailine
žvėrininkyste, paukštininkyste, kiaulininkyste, avininkyste, ožkininkyste, alpakų auginimu, bitininkyste,
mėsine galvijininkyste bei atiko kūrybines užduotis: rengė knygas, leidinius, kurė pieno ir kitų gaminių pakuotes bei pan.

Projektui įgyvendinti skirtos lėšos ir šaltinis: lėšos neskirtos.
Projekto trukmė: 1 mokslo metai (2015-2016 m. m. ), projekto tęstinumas (2016-2017 m. m. ir 2017 2018 m. m.)