Skaitymo mėnuo. Balandį Aš: „Augu su knyga”.

Balandį aš: “Augu su knyga”!

Jau ir balandis, baigia išvyti baltą sniegelį.

Kalvos parodė nugaras savo, kurios per žiemą puikiai baltavo.

Tad su knyga pabūk kartu.

Skaitant juoktis ir liūdėti, skaitant džiaugtis ir mylėti.

Knygą rankon aš imu ir pabūt su ja galiu.

Balandį, nors jau saulė skaisčiai šviečia, knygos mane garsiai kviečia.

Jei turi tu laiko mums – tai ateik greičiau pas mus.

Tiek raidelių čia surasi, visas paslaptis suprasi.

Būkime visada kartu!

Į skaitymus įtrauk klasioką – ę, draugą-ę, sesę ar broliuką! O 29 d. Info centre bus apdovanoti patys aktyviausi skaitytojai!

Tad į biblioteką užsuk, su knyga pabūk!