Pranešimas apie Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ir lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimą.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo“ informuojame, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“ (biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 190526570, adresas Šviesos takas 30, Šiauliai, duomenys kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) bus reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių „Rasos“ progimnazijos (Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 190532096, adresas Tiesos g. 1, Šiauliai, duomenys kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre). 

Visos lopšelio-darželio „Varpelis“ teisės ir pareigos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pereina Šiaulių „Rasos“ progimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šiaulių „Rasos“ progimnazija, kuri vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas bei neformaliojo švietimo programas. 

Informuojame, kad su Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ir lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo tvarkos aprašu galima susipažinti Šiaulių „Rasos“ progimnazijos tinklalapyje www.rasosp.lt ir lopšelio darželio „Varpelis“ tinklalapyje www.varpelis.mir.lt, Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt

Direktorė Diana Tamutienė