Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo vietai užimti!

Pareigybės pavadinimas: pradinio ugdymo mokytojas (-a) (1 etatas, neterminuota) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 1. 1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
 2. 2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
 3. 3. būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal pradinio ugdymo programas, arba būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ar jos modulį;
 4. 4. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
 5. 5. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 6. 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
 7. 7. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. 3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentų kopijas;
 4. 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. 5. Motyvacinį laišką;
 6. 6. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
 7. 7. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. liepos 21 d., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 4 d.

Dokumentai priimami:

 1. 1. el. paštu: rasosp@splius.lt
 2. 2. registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną. Asmens dokumentą pateikti atrankos dieną.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.