Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms užimti!

Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018-
09-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, istorijos mokytojo kvalifikacija.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą;
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. Pažymėjimo apie suteiktą kvalifikacinę kategoriją kopiją;
6. Kitus, pretendento nuomone, svarbius dokumentus;
7. Motyvacinį laišką.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. gegužės 28 d. iki 2018 m. birželio 10 d. (darbo dienomis nuo
8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 16.00 val.).

Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai į Šiaulių „Rasos“ progimnazijos raštinę adresu: raštinė, Tiesos g. 1, Šiauliai.
2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203.
3. Siųsti elektroninio pašto adresu: rasosp@splius.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.