Mokytojų diskusija

Birželio 9 dieną Rasos progimnazijos mokytojai dalyvavo diskusijoje „ Gera pamoka — sėkmingo mokymo(si) garantas“. Jie aptarė geros pamokos principus, taikydami „Ratu pagal abėcėlę“ ir „Šešių kepurių metodus“.

Renginys  buvo naudingas, nes mokytojai galės žinias pritaikyti veikloje paįvairindami klasės valandėles ir pamokas.

Nuotraukos