Kultūros diena mokykloje

Kultūros diena „Rasos“ progimnazijoje paminėta pokalbiu-diskusija prie apskrito stalo „Tu ir aš — mano mokykla“. Renginio tikslas — skatinti „Rasos“ progimnazijos buvusius ir esamus bendruomenės narius: mokinius, mokinių tėvus, mokytojus, administracijos atstovus, bendrauti ir bendradarbiauti siekiant, kad mokykla taptų – kultūrine bendruomene, stiprinti sąsajas tarp praeities, dabarties ir ateities. Pokalbio metu mintis apie kultūros svarbą mokykloje išsakė renginyje dalyvavę svečiai. Kultūros ministro patarėja, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė Danguolė Martinkienė, teigė, jog kultūra – tai taika, gėris ir šviesa, o gražiausias žmogus yra kuriantis žmogus. Šiaulių miesto mero pavaduotojas Stasys Tumėnas išsakė mintį, kad į kultūros sąvoką įeina viskas: mokymasis, meninis ugdymas, dvasios ir kūno darna. Jis pagyrė mokyklos pastangas burti kultūringą ir vieningą bendruomenę.  Pokalbyje dalyvavusi Šiaulių miesto švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Juzefa Damskienė akcentavo, kad mokykla – vienintelė organizacija, kurioje tiek daug socialinių grupių. Norint išsiugdyti kultūringą mokyklos bendruomenę, anot jos, būtina laikytis susitarimų, turėti tas pačias vertybes.

Pirmasis mokyklos direktorius Egidijus Lapkus pasakojo apie pastangas vienyti visą mokyklos bendruomenę – mokinius, tėvus ir darbuotojus –  kurti savitą mokyklos kultūrą. Jis palinkėjo ugdyti mokinius, suteikiant jiems kuo daugiau saviraiškos laisvės. Ilgus metus lietuvišką žodį mokykloje puoselėjusi lietuvių kalbos mokytoja Vanda Andriuškienė išsakė mintį, kad svarbiausia žmoguje ugdyti vidinę kultūrą. Nacionalinės regionų plėtros agentūros direktorė, baigusi tuometę 11 vidurinę mokyklą, Aida Adeikienė atkreipė dėmesį, kad labai svarbus yra asmens gebėjimas suvokti ir vertinti kultūrines realijas, dalyvauti kultūriniame gyvenime, puoselėti ir plėtoti mokyklos bendruomenės kultūrinį paveldą. Gausus būrys mokinių, baigusių „Rasos“ progimnaziją, pasidžiaugė gražėjančiomis mokyklos erdvėmis bei patirtu bendrumo jausmu apsilankius mokykloje.

Kultūros diena „Rasos“ progimnazijoje liks įsimintina diena, nes šią dieną mokykloje buvo įkurtas „Rasos“ progimnazijos ALUMNI klubas. Mokyklos direktorė Audronė Ispiryan pakvietė visus dalyvavusius renginyje tapti šio klubo nariais ir susivienyti bendram tikslui – siekti, kad mokykla taptų kultūros bendruomene. Simboliška, kad klubo įkūrimo dieną – Kultūros dieną – nuskambėjo naujas mokyklos himnas. Jį sukūrė mokyklos mokytoja Laura Remeikienė įkvėpta mokyklos  mokinių kūrybos.

 Nuotraukos