Kokybės krepšelis. Mokykloje veikia „Mokymosi centras”. Kviečiame prisijungti!

Mokymosi centras

Kviečiame mokinius į mokymosi centrą. Mokytojai pasiruošę mokiniams padėti paruošti namų darbus, suprasti ir įtvirtinti gautą informaciją pamokų metu bei atsakyti į klausimus. 

Veikla finansuojama kokybės krepšelio lėšomis.


MOKYMOSI CENTRO TVARKARAŠTIS (2021 – 2022 m. m. I pusmetis)