INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO 2016-2017 m. m.

Socialinė pedagogė dokumentus priiminės „Rasos“ progimnazijoje 110 kab.:

Liepos 13 d. nuo 8.30 iki 18.00 val.

Liepos 14 d. nuo 8.30 iki 18.00 val.

Liepos 27 d.  nuo 8.30 iki 18.00 val.

Liepos 28 d.  nuo 8.30 iki 18.00 val.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. kasdien nuo 9.00 iki 13 val.

 

NEMOKAMO MAITINIMO IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI GAVIMO TVARKA

 kreipiantis pirmą kartą:

 • prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti (SP-1, SP-2, SP-11 formos pildomos pas socialinį pedagogą) ;
 • pažyma apie tėvų pajamas už 3 praėjusius mėnesius (išskyrus gautas socialines išmokas) ;
 • pažyma apie gautas lėšas (alimentus) vaikui išlaikyti (iš antstolių, Vaikų išlaikymo fondo, banko,..) už 3 praėjusius mėnesius;
 • sąskaitos, į kurią bus pervedami pinigai mokinio reikmenims įsigyti (to asmens, kurio vardu rašomas prašymas) numeris ;
 • vaiko, kuriam prašoma nemokamo maitinimo, gimimo liudijimo kopija;
 • santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos.

 

 • kreipiantis ne pirmą kartą (jeigu niekas nesikeitė nuo paskutinio kreipimosi):
 • prašymas ( pildomas pas socialinį pedagogą) ;
 • pažyma apie tėvų pajamas už 3 praėjusius mėnesius (išskyrus gautas socialines išmokas) ;
 • pažyma apie gautas lėšas (alimentus) vaikui išlaikyti (iš antstolių, Vaikų išlaikymo fondo,banko,..) už 3 praėjusius mėnesius;
 • sąskaitos, į kurią bus pervedami pinigai mokinio reikmenims įsigyti (to asmens, kurio vardu rašomas prašymas) numeris.

Jei šeima kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą, pildomas laisvos formos prašymas dėl socialinės paramos mokiniams gavimo (kitų dokumentų pateikti nereikia).

Pastaba: pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neturi būti didesnės kaip 1,5 VRP (valstybės remiamos pajamos) – 153 € .

Išimtys: kai šeimoje vienas iš tėvų  yra pensininkas ar neįgalus, šeimoje auga neįgalus vaikas, šeima yra daugiavaikė, vaiką augina vienas iš tėvų, socialinė parama mokiniui skiriama, jei vienam šeimos nariui per mėnesį tenka mažiau kaip 204 €.

 

Pageidaujantys, kad nemokamas maitinimas būtų skirtas nuo mokslo metų pradžios, prašymą turėtų pateikti iki rugpjūčio 19 d. Jei vaikai mokosi skirtingose mokyklose,  prašymus ir dokumentus galima pateikti vienoje mokykloje, tačiau kiekvienam vaikui reikia pildyti atskirą prašymą.

DĖMESIO: Šeimos, kurios yra deklaravusios gyvenamąją vietą ne Šiaulių mieste, dėl socialinės paramos turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

Informacijos teirautis tel. 865501498 (soc. pedagogė Reda Motuzienė).