IEŠKOME neformaliojo ugdymo organizatoriaus. Kviečiame dalyvauti konkurse!

I E Š K O M E kūrybingo, veržlaus ir atsakingo kolegos!

Jei tik ką ištarėte tris TAIP, kviečiame kandidatuoti ir tapti n e f o r m a l i o j o ugdymo organizatoriumi mokykloje, kuri pasiruošusi veikti ir augti k a r t u!

Dokumentų teikimas: https://rasosp.lt/…/neformaliojo-ugdymo-organizatorius…