Erasmus+ partnerystės projektas „Wonderful World of Words“

 

Nuo šių mokslo metų mokykloje bus vykdomas bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas  „Wonderful World of Words“. Jame dalyvaus 7 šalių mokyklos iš Lietuvos, Estijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Turkijos ir Portugalijos. Projekto tikslas – skatinti mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius, į pagalbą  pasitelkiant IKT priemones. Projektui įvykdyti skirta 23.660 EUR dotacija. Už šias lėšas mokytojai ir mokiniai vyks į susitikimus, susipažins su kitų Europos šalių švietimo sistemomis, kultūra ir tradicijomis, tobulins anglų kalbos žinias.

         Pirmasis kontaktinis seminaras įvyks Graikijoje. Į jį išvyksta projekto koordinatorė Onutė Kavoliukienė ir anglų kalbos mokytoja Asta Šliburienė.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal ,,Erasmus+“ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios  informacijos pateikimą ir naudojimą.

 

Projekto koordinatorė
Onutė Kavoliukienė