Direktorės padėka “Rasos” progimnazijos bendruomenei

Mielieji,

Padėkos dieną dėkingomis širdimis sėskime už vaišių stalo. Tarkime ačiū visiems mus supantiems už palaimą ir gailestingumą, meilę ir dosnumą.

Džiaugiuosi, kad esame kartu, kad dirbame vardan bendrų idealų, vardan mūsų bendro tikslo – vaiko.

Dėkoju visai bendruomenei už gerus darbus,  už dvasios kilnumą ir pasiaukojimą.

Ypatingas AČIŪ vaikams! Už darbus,  rezultatus, kūrybiškumą bei nuoširdumą garsinant „Rasos“ progimnaziją!

Tegul Jus ir toliau  lydi gražūs, prasmingi sumanymai ir sėkmingas jų įgyvendinimas. Būkite laimingi!

Direktorė Audronė Ispiryan