Antikorupcinė savaitė mokykloje

Visą savaitę mokykloje  vyko pasiruošimas antikorupciniam renginiui. Mokiniai klasėse diskutavo, kokios vertybės yra svarbiausios. Pradinių klasių mokiniai  išskyrė darbštumą, nuoširdumą, gerumą , linksmumą, toleranciją. Jie piešė piešinukus, juos aptarė su klasės draugais. Vyresnieji manė, kad atkaklumas, taktiškumas, organizuotumas, jautrumas, saviraiška yra vertybės, būtinos visiems. Penktadienį pasiskirstę į grupes (1 – 2 ; 3 – 4 ; 5 – 6 ir 7 – 8 klasės)  ir susirinkę atskirose mokyklos erdvėse, mokiniai kūrybiškai pristatė savo aptartas vertybes. Buvo įdomu stebėti mokinių išradingus ir šmaikščius pasirodymus.