7a kl. mokinės Gabrielė, Elija ir Una kovo mėn. dalyvavo net trijose konferencijose!

Didžiuojamės savo aktyviais ir pilietiškais mokiniais! Mūsų šauniosios 7a kl. mokinės Gabrielė, Elija ir Una kovo mėn. dalyvavo net trijose konferencijose, ugdančiose bendradarbiavimo kompetencijas, pilietinę ir istorinę savimonę: 

  1. Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų konferencija „Mano Lietuva: domiuosi, tyrinėju, atrandu, puoselėju“;
  2. Respublikinė lietuvių kalbos ir istorijos konferencija „Ko negalima pamiršti?“;
  3. Šalies bendrojo ugdymo mokyklų konferencija „Pasaulis Lietuvoje, Lietuva pasaulyje“. 

Mokinės pristatė parengtą pranešimą „1972-ųjų Kauno pavasario apžvalga, lietuvių išeivijos spaudoje“. 2022 metais sukanka 50 metų nuo Romo Kalantos žūties, šio patrioto ir laisvo žmogaus pasiaukojimas buvo vienas iš veiksnių, nulėmusių pasipriešinimo sovietinei santvarkai Lietuvoje veiksmus. 


Mokines paruošė istorijos vyr. mokytojas Žydrūnas Gulbinas.