eTwinning projektai

Projekto pavadinimas – tarptautinis kontaktinis „eTwinning“ seminaras „Mūsų bendra istorija ir
paveldas“ („Our common history and heritage“)

Projekto tikslas – galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus
programos (pvz. „eTwinning Live“, „TwinSpace“) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų
būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais.
Projekto uždavinys –
Projekto partneriai: –
Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:
1. Seminaro metu buvo suplanuotas projektas kartu su Prancūzijos, Vokietijos ir Kipro mokytojais.

Projektui įgyvendinti skirtos lėšos ir šaltinis: 360,00 Eur, Europos Komisijos fondo lėšos.
Projekto trukmė: 3 d. (2016 m. rugsėjo 29 d. – 2016 m. spalio 2 d.)