Wonderful world of words

Projekto pavadinimas: „Wonderful World of Words“ (WwoW)
Projekto kodas: 2017-1-EE01-KA219-034881_6

Projekto tikslas – pagerinti mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius.
Projekto uždavinys – mokantis skaitymo ir raštingumo pasitelkti IKT mokymuisi modernizuoti.
Projekto partneriai:
„Rasos“ progimnazija (Lietuva)
Kuressaare gimnazija (Estija)
Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi edukacinis centras (Turkija)
Agrupamento de Escolas de Vialonga mokykla (Portugalija)
51 Secondary School “Elisaveta Bagryana” (Bulgarija)
IS Ragusa Kiyohara-Parlatore mokykla (Italija)

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:
1. Svetainė su mūsų darbo rezultatais: nuotraukos, ataskaitos apie susitikimus, ataskaitos
apie mokyklos gyvenimą, vaizdo įrašai, “Susitikimų akimirkos“.
2. 5 laikraščiai, kuriuos rašo ir skaito visų mokyklų partnerių mokiniai. (Pagrindinės
temos laikraščiuose: gyvenimas mokykloje, tvarkaraščiai, mėgstami dalykai, įvykiai mokykloje,
išmanieji telefonai ir jų naudojimas, mėgstamiausias rašytojas, mėgstamiausia knyga, įžymūs
asmenys kiekvienoje šalyje (rašytojai, dailininkai, mokslininkai ir t.t.), interviu su garsiais
žmonėmis, “Pramogos ir pavojai internete” – asmeninė patirtis, internetinis mobingas.
3. 4 knygos (jos vadinamos „Walking books“, nes jos rašomos paeiliui: pradeda viena
šalis, tęsia kita ir baigia likusi paskutinė. Tai pasaka, detektyvas, fantastinis
pasakojimas ir poezija. Visų šalių mokiniai rašo, Italijos mokiniai piešia iliustracijas.
4. Keturi scenarijai, parašyti pagal šias knygas ir sukurti videospektakliai.
5. IKT žaidimai, pristatymai, vaizdo įrašai, tyrimų rezultatai.
6. Klausimynai du kartus per metus.
7. Brošiūra apie skirtingus mokymosi Europoje metodus.
8. Brošiūra apie geras idėjas naudojant IKT pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Komisijos fondo lėšos – 23.660,00 eurų.
Projekto trukmė: 33 mėn. (2017 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gegužės 31 d.)