Standartizuoti testai

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje dalyvauja
nacionaliniame mokinių pasiekimų vertinime (diagnostiniai ir standartizuoti testai):

2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

2017-2018 m. m. pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 

Daugiau informacijos apie nacionalinį mokinių pasiekimų vertinimą galite rasti Nacionalinio egzamino centro tinklapyje 

 

MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ  ATASKAITA

2018 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profili

2017 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis

2016 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis

2015 METAI

_4kl_mokyklos_profilis

_8kl_mokyklos_profilis