Standartizuoti testai

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

2016 metais mokykloms buvo pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių(skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams.

MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ  ATASKAITA

2017 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis

2016 METAI

2kl mokyklos profilis

4kl mokyklos profilis

6kl mokyklos profilis

8kl mokyklos profilis

2015 METAI

_4kl_mokyklos_profilis

_8kl_mokyklos_profilis