Ugdymas karjerai

PASKIRTIS: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

Karjeros koordinatorė mokiniams padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

Kreipkis į karjeros koordinatorę jeigu: 

 • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
 • abejoji savo pasirinkimu;
 • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Progimnazijos karjeros ugdymo specialiste Monika Valčiukaitė. Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas progimnazijos raštinėje.

PASTABA: dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne arba el. paštu valciukaites@gmail.com.

2017-2018 M.M. UGDYMO KARJERAI PROGNOZĖS  

IR REKOMENDACIJOS KLASIŲ VADOVAMS 

 • 1. 2017–2018 m. atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko asmeninį augimą, savęs pažinimą.
 • 2. Organizuojant ir planuojant veiklas numatyti, kad vaikai turėtų galimybes susipažinti su kuo įvairesnėmis profesijomis, jų atstovais, darbo specifika ir pobūdžiu.
 • 3. Rekomenduojama išvykų/ekskursijų metu nurodyti ir profesinio veiklinimo tikslą.
 • 4. 2015–2016 m.m. 5–8 kl. mokiniai pildėsi karjeros planus. 2017-2018 m.m. užpildyti karjeros planai bus peržiūrėti, papildyti. 5 kl. mokiniai turės užsipildyti savo karjeros planus. Karjeros planai saugomi klasių segtuvuose ugdymo karjerai koordinatorės kabinete.

Dokumentai:

 • Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija ir priedas

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA:

 1. Metodinė medžiaga Mokytojo knyga.
 2. Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.
 3. http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html
 4.  
 5. Metodinė medžiaga Mokinio knyga.
 6. Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.
 7. Pastaba: rekomenduojama progimnazijų mokiniams ypatingą dėmesį skirti Savęs pažinimo temoms.
 8. http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html
 9. Klimašauskienė, S. Novikovienė, K. Žilienė (2015). Patarti negalima. Pasitikėti. Tėvams apie vaikus ir jų sprendimas.
 10. https://urbsys.kaunas.lm.lt/joomla/images/2015-2016/patartinegalimapasitikti.pdf
 11.  
 12. Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
 13. http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
 14.  
 15. 44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė):
 16. Pastaba: atkreipti dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti Savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga temas.
 17. http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html
 18.  
 19. Knygos ugdymui karjerai.
 20. http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html
 21.  
 22. Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai.
 23. Pastaba: testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.
 24. http://www.euroguidance.lt/
 25. Pastaba: įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).
 26. http://www.karjeroscentras.lt/
 27.  
 28. Profesijų pasaulio įvairovė.
 29. Pastaba: Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.
 30. https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx
 31. Pastaba: el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“. 
 32. http://www.euroguidance.lt/

KARJEROS UGDYMO PLANAI:

Karjeros planas 5 kl.

Karjeros planas 6 kl.

Karjeros planas 7 kl.

Karjeros planas 8 kl.