Tradicinių liaudies šokių varžytuvės „Šokim, trypkim, linksmi būkim“

Vasario 14 dieną, pasipuošę draugų, mokytojų dovanotomis širdelėmis per ilgąją pertrauką į mokyklos aktų salę rinkosi tiek mažesni, tiek didesni mokyklos bendruomenės nariai. Čia vyko tradicinių liaudies šokių varžytuvės „Šokim, trypkim, linksmi būkim“. Tai respublikinio projekto – konkurso „Visa mokykla šoka“, kurio tikslas puoselėti liaudies tradicinius šokius, telkti mokyklos bendruomenę, stiprinti lietuvių tapatybės pajautą, vienas iš etapų. Salėje linksmai sukosi apie 300 šokėjų. Už linksmumą, nuoširdumą,  išradingumą poros buvo nominuotos geriausiųjų šokėjų vardu. Malonu buvo matyti net 26 besišypsančius veidus. Juk mokykloje nuo vasario pradžios visa bendruomenė mokosi liaudies šokių, žaidimų tiek klasėse, tiek pertraukų metu mokyklos erdvėse. Į mestą iššūkį „Ar tu gali“ mielai atsiliepė klasių vadovės, kurios, skambant auklėtinių plojimams, mielai šoko ir varžytuvėse.