Tarptautinio Erasmus+ projekto „Boost up your maths!“ dalyvių susitikimas Italijoje!

Spalio 15 – 19 d. vyksta tarptautinio Erasmus+ projekto „Boost up your maths!“ partnerių susitikimas Italijoje.
Susitikimo tikslas – pristatyti matematikos ir kitų mokomųjų dalykų (geografijos, muzikos, istorijos ir kt.)
integravimo galimybes ugdymo procese.
Susitikimo metu visų šalių partneriai (Prancūzija, Švedija, Lietuva, Italija, Portugalija) pristato savo sukauptą patirtį siekiant tobulinti matematikos mokymą Europoje – keisti mokinių požiūrį į matematiką, skatinti jų motyvaciją mokytis dalyko, ugdyti problemų sprendimo įgūdžius.