Šventinė konferencija „Lyderio vaidmuo geros mokyklos kultūros kūrime“

Gruodžio 21 d. „Rasos“ progimnazijoje vyko direktorės Audronės Ispiryan inicijuota konferencija „Lyderio vaidmuo geros mokyklos kultūros kūrime“.

Konferencijoje dalyvavo ne tik mokyklos bendruomenės nariai – mokytojai, tėvai, mokiniai, Mokyklos tarybos nariai, Mokinių Seimo atstovai, bet ir svečiai, socialiniai partneriai – Šiaulių švietimo skyriaus vyr. specialistė Juzefa Damskienė, Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dekanė Erika Masiliauskienė, pirmasis mokyklos direktorius Egidijus Lapkus, lopšelio darželio „Pasaka“ direktorė Neringa Baršauskienė, Šiaulių universiteto gimnazijos direktorius Juvitas Giniotis, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis ir ugdymo skyriaus vedėja Tatjana Tekorienė, Lieporių gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja Reda Šteimantienė. Konferenciją savo soliniu pasirodymu pradėjo operos solistė Diana Tiškovaitė.

Visuomenėje formuojasi suvokimas, kad sėkminga mokyklos veikla priklauso nuo jos kultūros. Vertybės, tradicijos, aplinka veikia mokytojų, mokinių ir jų tėvų elgesį ir turi lemiamos reikšmės visos mokyklos veiklos kokybei. Mokyklos kultūra – mokyklos vertybių sistema, ne tik sudaranti sąlygas asmenybei bręsti, bet ir lemianti ugdymo ypatumus, mokymosi pasiekimus, narių aktyvumą, prasmingą veiklą, sėkmę, pasitenkinimą, stiprų tapatumo jausmą, žyminti mokyklos išskirtinumą ir ją reprezentuojanti.

Neretai lyderystė mokykloje yra suvokiama kaip vadovo lyderystė, tačiau konferencijos dalyviai vieningai sutiko, kad mokykloje lyderiais turi būti ne tik vadovai, bet tam tikroje savo veiklos srityje kaip lyderiai turi reikštis ir kiti mokyklos bendruomenei priklausantys asmenys – pedagogai, mokiniai, tėvai, personalo darbuotojai.

Taip pat konferencijos dalyviai grupėse diskutavo kokie organizacinės kultūros elementai yra svarbiausi kuriant geros mokyklos kultūrą. Svarbiausiais buvo įvardinti: vadovavimo stilius, įstaigos vizija, misija, vertybės, tikslai, mokinių ir jų tėvelių nuomonė, mikroklimatas, kultūrinis ryšių tinklas.

Kiekvieno mokyklos lyderio rūpestis – formuoti, plėtoti ir tobulinti mokyklos kultūrą.

img_3290img_3300img_3302img_3321-kopijaimg_3328-kopijaimg_3329-kopijaimg_3337-kopijaimg_3438-kopijaimg_3439-kopijaimg_3441-kopijaimg_3448-kopijaimg_3452-kopijaimg_3454-kopijaimg_3460-kopijaimg_3464-kopijaimg_3465-kopijaimg_3473img_3476img_3490img_3495img_3498img_3504img_3507