SVARBU: ugdymo organizavimas nuo 2021 m. sausio 4 d.

Nuo 2021 m. sausio 4 d.  1 – 4 klasių mokiniai pradeda mokytis nuotoliniu būdu.

Kaip jis vyksta?

Nuotolinis mokymas vyksta pagal sudarytą nuotolinio mokymo tvarkaraštį. Klasės mokytojas jį talpina manodienynas.lt sistemoje.

1-4 klasių nuotolinio mokymo tvarkaraštį sudaro:

  • Sinchroninės pamokos (tiesioginės pamokos, kai kartu prisijungia ir mokytojas, ir mokiniai realiu laiku);
  • Asinchroninės pamokos (nėra tiesioginio prisijungimo, mokiniai atlieka mokytojo paskirtas užduotis savarankiškai).

Nuotolinio mokymo metu sudaromas dviejų savaičių ugdymo planas, kuris skelbiamas manodienynas.lt skiltyje Svarbi informacijaMokyklos failai atitinkamos klasės kategorijoje (pvz. 4a nuotolinis mokymas). Plane nurodoma pamoka, jos data, pateikiamos nuorodos į užduotis, nurodoma aplinka, kurioje vyks pamoka (MS Teams), nurodomi atsiskaitymo terminai, kita svarbi informacija, susijusi su pamokomis.

Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašu. 

SVARBU! Sausio 4 – 8 dienomis ugdymas bus organizuojamas pagal atskirą tvarkaraštį,apie kurį Jus informuos klasės mokytojas. Naujas dviejų savaičių ugdymo planas bus sudaromas nuo sausio 11 d. ir talpintas manodienynas.lt sistemoje iki sausio 8 d. 16.00 val.

Kokios aplinkos naudojamos?

Pagal susitarimą Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje nuotoliniam mokymui organizuoti  naudojamos šios aplinkos:

  • Microsoft Office 365 platforma (www.office.com reikalingos programos Teams, Outlook ir pan.). Visi mokytojai ir mokiniai turi paskyrą šioje platformoje. Šios platformos pagalba mokiniai tiesiogiai bendrauja su mokytojais. 
  • EDUKA klasė (www.eduka.lt). Platforma skirta pamokos turiniui atskleisti, skiriamos užduotys, atsiskaitymai. Instrukcija kaip prisijungti prie EDUKA klasės.
  • Manodienynas.lt Teikiama visa informacija apie ugdymo procesą (tvarkaraštis, mokinio įvertinimai ir pan.). Svarbu periodiškai (bent karta per dieną) prisijungti ir susipažinti su pateikta informacija.

SVARBU! Jeigu neturite prisijungimo ar nepavyksta prisijungti prie šių sistemų, būtinai informuokite klasės mokytoją. 

Kokių priemonių reikia nuotoliniam mokymui?

Nuotoliniam mokymui, be įprastų naudojamų priemonių – vadovėlių, pratybų sąsiuviniai ir pan.,  reikalingos:

  • Kompiuteris / planšetinis kompiuteris / išmanusis mobilus telefonas. Užtenka turėti vieną iš įrenginių;
  • Ausinės, Dauguma šiuolaikinių įrenginių turi integruotas garso ir vaizdo perdavimo galimybes, jų pakanka, jeigu jos veikia tinkamai;
  • Interneto ryšys.

SVARBU! Jeigu Jūs neturite įrenginio arba jis neveikia tinkamai ir vaikas negali dalyvauti ugdymo procese, būtina informuoti klasės mokytoją.

Ką daryti, jeigu vaikas negali dalyvauti pamokose nuotoliniu būdu?

Nuotolinio mokymo metu taip pat vykdoma mokinių lankomumo apskaita, todėl mokinių dalyvavimas pamokose yra privalomas.  Pamoką organizuojant sinchroniniu būdu (tiesioginė pamoka, kai prisijungia mokiniai ir mokytoja) mokiniui yra būtina įsijungti kamerą.

  • Jeigu vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių negali dalyvauti pamokose, būtina informuoti klasės mokytoją (telefonu, SMS žinute, pranešimu el. dienyne).
  • Jeigu vaikas negali dalyvauti pamokose dėl techninių problemų (sugedo įrenginys, dingo interneto ryšis ir pan.) taip pat būtina informuoti klasės mokytoją.

Nuo sausio 6 d. 5-8 klasių mokiniai tęsia nuotolinį mokymą.