SVARBU! Ugdymo organizavimas kovo 22-23 d.

#Grįžtuįmokyklą

Nuo kovo 22 d. 1-4 klasių mokiniai grįžta į mokyklą.

Atkreipiame dėmesį, jog grįžimas į mokyklą ir ugdymas organizuojamas remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo (OV) patvirtintomis pradinio ugdymo organizavimo būtinomis sąlygomis.

Informuojame, kad ugdymas bus organizuojamas mišriuoju būdu: dalį laiko mokiniai mokysis kontaktiniu būdu, dalį – nuotoliniu.

Bendrose mokyklos erdvėse (koridoriai, laiptinės, valgykla, kt.) mokiniai privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes, nes visų #saugumas svarbiausia.

Taip pat prašome, jog mokinys į mokyklą atvyktų likus 10 min iki numatytos veiklos pradžios.

Klasių vadovai mokinių lauks mokyklos aikštėje.

Jei tėveliams neramu ar kyla klausimų, kviečiame kreiptis į savo klasės vadovą arba mokyklos administraciją.

Labai visų pasiilgome ir laukiame!

 

#saugumassvarbiausia

#būkimesąmoningi

#ugdymas

#Rasosprogimnazija