Šiaulių „Rasos“ progimnazijai – 50 metų! Švęskime kartu!

Mie­li bu­vę Šiau­lių 11-osios, Aukš­ta­ba­lio, „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai,

Mū­sų vi­sų mo­kyk­la šį ru­de­nį mi­ni 50-ies me­tų ju­bi­lie­jų. Nuo­šir­džiai kvie­čia­me jus vi­sus da­ly­vau­ti gim­ta­die­nio šven­tė­je, ku­ri vyks lapk­ri­čio 23 d. 18 val. Šiau­lių „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos ak­tų sa­lė­je! Lau­kia ypa­tin­gas va­ka­ras ir nuo­tai­kin­ga šven­ti­nė pro­gra­ma.

Dalyvius prašome registruotis iki lapkričio 20 d. internetu https://goo.gl/KQWh6S arba el. paštu rasosp@splius.lt ir tel. 8 614 37438.

O jei naudojatės feisbuku, nepamirškite paspausti mygtuko „dalyvausiu“ renginio įvykyje: https://www.facebook.com/events/366180430789685/ 🙂

Būkime kartu!

Na, o Šiaulių krašte puikuojasi mūsų straipsnis, kuriame priminimais apie šią ypatingą mokyklą dalinasi pačios  mokinės! Skaitykite: http://www.skrastas.lt/?id=1542035050