ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJĄ SKELBIA KONKURSĄ NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZATORIAUS VIETAI UŽIMTI NUO 2017 M. RUGPJŪČIO 16 D. (0,75 ETATO)

Pareigybės pavadinimas: neformaliojo ugdymo organizatorius

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 2. Pedagogo kvalifikacija.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Žinoti pagrindinius teisės aktus reglamentuojančius mokyklos veiklą.
 5. Organizuoti ir koordinuoti popamokinę veiklą progimnazijoje, analizuoti jos efektyvumą ir kokybę, teikti siūlymus šios veiklos tobulinimui.
 6. Gebėti dirbti bendradarbiaujant su mokytojais, kitais progimnazijos darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentus;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2016 m. liepos 28 d., pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 11 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną:

 1. Tiesos g. 1, Šiauliai, „Rasos“ progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val.
 2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203
 3. Elektroniniu paštu: rasosp@splius.lt

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.