ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJĄ SKELBIA KONKURSĄ AUKLĖTOJO PADĖJĖJO VIETAI UŽIMTI NUO 2017 M. RUGSĖJO 1 D.

Pareigybės pavadinimas: auklėtojo padėjėjas

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą̨ ir (ar) profesinę kvalifikaciją, praėjęs medicininę apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai bendrauti su vaikais.
 2. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą.
 3. Sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais.
 4. Padėti organizuoti vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus lauke.
 5. Rūpintis priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių bei buitinės technikos priežiūra ir apsauga.
 6. Užtikrinti vaikų maitinimą ir poilsį.
 7. Rūpintis vaikų savitvarka, padėti vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.
 8. Vykdyti kitas vadovų paskirtas funkcijas ir užduotis, susijusias su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų priežiūra, įstaigos veiklos organizavimu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentus;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2016 m. liepos 28 d., pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 11 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną:

 1. Tiesos g. 1, Šiauliai, „Rasos“ progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val.
 2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203
 3. Elektroniniu paštu: rasosp@splius.lt

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.